Τελευταία Νέα

Εξισωτικά: Έως τις 15 Μαϊου οι αιτήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για τα εξισωτικά θα πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 δηλαδή την 15 Μαϊου. Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και …

Διαβάστε περισσότερα »

Τι προβλέπει η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 για τον αγροτικό τομέα

Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 για τον αγροτικό τομέα και το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα αποτελείται από τρεις τομείς εντός των οποίων προσδιορίζονται οι άμεσοι στόχοι των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Αναλυτικά: Τομέας Α. Διαρθρωτικές αλλαγές και διακλαδικές συνδέσεις  Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα περιορίζεται από χρόνια και διαρθρωτικού χαρακτήρα …

Διαβάστε περισσότερα »

Ορίστηκε το ύψος του μισθώματος για τους βοσκοτόπους

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ Β΄ 880/2017) με την οποία καθορίζεται το ύψος του μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης όπως επίσης και ο τρόπος διάθεσης του μισθίου. Συγκεκριμένα: 1. Καθορίζεται το ύψος του ετήσιου μισθώματος για τη …

Διαβάστε περισσότερα »