Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Με την υπ’αριθ.4/21-3-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση» καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, ημέρα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Εργοστάσιο Ελιάς Σταμνά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού.
 2. Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς των αποδοχών προσωπικού και την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.
 3. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για ανανέωση του Εσωτερικού Κανονισμού που είχε καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1541/1985 (άρθρο 17 παράγραφος 3 του καταστατικού).
 4. Ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου του έτους 2019 από τους ορκωτούς ελεγκτές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 5. Ενημέρωση για την κατάρτιση νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος και επαναδιαπραγμάτευση με την INTRUM/Πειραιώς. Έγκριση για τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου.
  • Δραστική μείωση εξόδων λειτουργίας
  • Διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων
  • Ενίσχυση των κλάδων παραγωγής (Ελιές, Ζωοτροφές, Βαμβάκι) με συμπράξεις και συνεργασίες κάθε μορφής, με άλλους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικούς φορείς, σχετικά με την παραγωγή και εμπορία προϊόντων.
 6. Έγκριση πώλησης των ακινήτων:
  • Ευηνοχώρι Λεύκια και
  • Νεοχώρι Μπαρλέϊκα (ΟΤ 107 Δ.Δ. Νεοχωρίου)
 7. Έγκριση συνεργασίας με μεγάλη εταιρία του κλάδου βάμβακος, με συμμετοχή σε κοινή εταιρία εκμετάλλευσης του εκκοκκιστηρίου. Έγκριση των βασικών όρων συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια COVID-19), Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συνεταιρισμού, εξαιτίας ελλείψεως αιθουσών μεγάλης χωρητικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ.Β’1780).

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ανακοίνωση: Επιστροφή ΦΠΑ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΦΠΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΎ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” ΣΑΣ …

==============================================