Τελευταία Νέα

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών

Δύο νέες Υπουργικές αποφάσεις προστέθηκαν στα θεσμικά εργαλεία που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και θα λύσουν βασικά οργανωτικά προβλήματα, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Αποστολής.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργού σχετικά με τον δυναμικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, οι δύο αυτές ΥΑ προστίθενται στα θεσμικά εργαλεία που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και θα λύσουν βασικά οργανωτικά προβλήματα

Σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 26 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του νόμου 4282/2014 (Α’ 182), ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, υπέγραψε δύο Υπουργικές Αποφάσεις: «ΥΑ για τον καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας» και, «ΥΑ για τον καθορισμό υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας».

Στην πρώτη καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναξης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες αυτή επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ανωτέρου νόμου και στην δεύτερη καθορίζεται το υπόδειγμα του εντύπου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ανωτέρου νόμου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργού σχετικά με τον δυναμικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, οι δύο αυτές ΥΑ προστίθενται στα θεσμικά εργαλεία που θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και θα λύσουν βασικά οργανωτικά προβλήματα.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================