Μέχρι 24/9 οι αιτήσεις για το Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αμπελουργίας του ΕΚΠΑ

Μέχρι την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στο Νέο πρόγραμμα αγροτικού ενδιαφέροντος «Αμπελουργία και οινολογία: παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση του οίνου», του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη, μέσω της σύγχρονης ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (live streaming).

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα, τα οποία διεξάγονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, αποτελούν μια εισαγωγή στην αμπελουργία, την οινολογία, την οργανοληπτική αξιολόγηση και το μάρκετινγκ του κρασιού. Αρχικά, θα δοθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την αμπελοκαλλιέργεια. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η παράθεση όλων εκείνων των γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή διεξαγωγή της οινοποίησης, αλλά και η παρουσίαση των κανόνων που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στις δεξιότητες που απαιτούνται τόσο για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού, όσο και για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του. Έχοντας αυτές τις γνώσεις, θα είναι σε θέση να επιτρέψουν μελλοντικά την ορθή προώθησή του στην αγορά.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από τη Δρ. Ελένη Συμεού, υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού υπευθύνου Γιώργου Κοτσερίδη, ο οποίος ανέφερε για τα όσα έχει να προσφέρει η παρακολούθηση των μαθημάτων στους συμμετέχοντες. «Το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον οίνο σε όλα τα στάδια, από το αμπέλι έως την πώληση. Έχει δημιουργηθεί ώστε να παρέχει τις πρώτες βασικές γνώσεις, που είναι αρκετές για κάποια σχετική ενασχόληση, αλλά και να βοηθήσει κάποιον να συνεχίσει σε μεγαλύτερο βάθος στα διάφορα προγράμματα του ΕΚΠΑ ή και άλλων πανεπιστημίων. Απώτερος στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με τον οίνο, προκειμένου να έχουν στέρεες βάσεις».

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Αμπελουργία (μορφολογία και βλαστικός κύκλος του αμπελιού, ανάπτυξη ανθέων, άνθιση, επικονίαση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, ανάπτυξη ραγών, κλιματικές και εδαφικές παράμετροι, εγκατάσταση αμπελώνα, κλάδεμα και διαμόρφωση του κλήματος, καλλιεργητικές φροντίδες και εχθροί του αμπελιού).
  • Οινοποίηση (ωρίμανση και συγκομιδή του σταφυλιού, σύσταση και μικροβιολογία του οίνου, ερυθρή και λευκή οινοποίηση, οινοποίηση αφρωδών και γλυκών οίνων, παλαίωση, θολώματα και διαύγαση, σταθεροποίηση).
  • Επιχειρηματικότητα και βασικές αρχές στρατηγικής επιχειρήσεων (καινοτομία και επιχειρηματικότητα, εντοπισμός και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, απόκτηση επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων).
  • Το κρασί στη φιάλη (κατηγορίες και τύποι κρασιών, μάρκετινγκ κρασιού, οργανοληπτικός έλεγχος, το κρασί στη διατροφή).

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δύο live streaming συναντήσεις στις θεματικές:

  • Γαλλικός αμπελώνας
  • Βασικοί κανόνες συνδυασμού φαγητού-κρασιού, επίδειξη σέρβις

Συνολικά, το πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε μήνες, έχοντας εκτιμώμενη διάρκεια 150 ωρών.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του E-Learning

πηγή:ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================