Τελευταία Νέα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής για τις Δράσεις “Βιολογική Γεωργία” και “Βιολογική Κτηνοτροφία” στην Π.Ε. Αχαΐας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής των Δράσεων 1.1 “Βιολογική Γεωργία” για το έτος εφαρμογής 2013 (πενταετία), “Βιολογική Γεωργία” για το έτος εφαρμογής 2014 (πενταετία) μετά ενστάσεων και 1.2 “Βιολογική Κτηνοτροφία” για το έτος εφαρμογής 2012 (πενταετία), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας.

Συγκεκριμένα:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής τωνΔράσεων 1.1 “Βιολογική Γεωργία” για το έτος εφαρμογής 2013 (πενταετία), “Βιολογική Γεωργία” για το έτος εφαρμογής 2014 (πενταετία) μετά ενστάσεων και 1.2 “Βιολογική Κτηνοτροφία” για το έτος εφαρμογής 2012 (πενταετία).Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα).

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 5 δικαιούχους (με περιοχή εστίασης 65%) με συνολικό ποσό πληρωμής 2.453,13 ευρώ και 4 δικαιούχους (με περιοχή εστίασης 35%) με συνολικό ποσό πληρωμής 655.73 ευρώ για την Βιολογική Γεωργία και το έτος εφαρμογής 2013, 14 δικαιούχους (με περιοχή εστίασης 65%) με συνολικό ποσό πληρωμής 18.357,97 ευρώ και 22 δικαιούχους (με περιοχή εστίασης 35%) με συνολικό ποσό πληρωμής 9.852,12 ευρώ για την Βιολογική Γεωργία και το έτος 2014 (μετά ενστάσεων) και 5 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 2.266,40 ευρώ στην περιοχή εστίασης 65% και συνολικό ποσό πληρωμής 1.220,37 ευρώ στην περιοχή εστίασης 35% για τη Βιολογική Κτηνοτροφία και το έτος εφαρμογής 2012.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613613702, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Συμιανάκη).

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================