Πρόταση για ένταξη των Μεταχειρισμένων Μηχανημάτων στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης ενώ από το Σεπτέμβριο αναμένεται η Απονιτροποίηση. Αυτό αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύσκεψη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Κόκαλλη, στην οποία συμμετείχαν Θεσσαλοί βουλευτές, οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, υπηρεσιακοί παράγοντες και παραγωγικοί φορείς. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει καλλιέργειες που θα ενταχθούν στο Μέτρο 10.01.04 (μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα). Προτάθηκε μεταξύ άλλων η ένταξη στο Μέτρο του καπνού, της ελαιοκράμβης και της στέβιας. Στη συνέχεια ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλεί στην ΕΕ για να πάρει το «πράσινο φως».

Ακόμη τονίστηκε ότι το μέτρο της νιτρορύπανσης, δεν θα πρέπει να έχει σαν στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, αλλά είναι ένα καθαρά περιβαλλοντικό μέτρο που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας του νερού του υδροφόρου ορίζοντα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν και προτάσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1). Η βουλευτής Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα, πρότεινε την ένταξη στις επιλέξιμες δαπάνες των σταβλικών εγκαταστάσεων την κατηγορία «Πρόχειρα Καταλύματα», με στόχο τη στήριξη της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί δυναμικό κομμάτι του κλάδου. Από την πλευρά στελεχών του ΥπΑΑΤ τονίστηκε ότι δεν είναι «νομικά» καθορισμένα επακριβώς τα «Πρόχειρα Καταλύματα» και θα είναι δύσκολη η ένταξη τους στο Μέτρο. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση.

Πρόταση έγινε και για την ένταξη των μεταχειρισμένων μηχανημάτων (τρακτέρ, αλμεκτήρια κ.α.) στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης. Στην χώρα μας όμως δεν υπάρχει έλεγχους των μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων όπως γίνεται στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και θα είναι δύσκολο να καθοριστεί το αντίτιμο. Θα μπορούσε πάντως να μπει ένα χρονικό όριο «πενταετίας» για τα μηχανήματα. Επισημαίνεται ότι για να γίνουν επιλέξιμα στα Σχέδια Βελτίωσης τα μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα δεν χρειάζεται το «πράσινο φως» από την ΕΕ.

πηγή: Αγρότυπος

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================