Τελευταία Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας της Ένωσης Μεσολογγίου με το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας η «ΕΝΩΣΗ», υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκπροσώπησε η προσωρινή Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων& Γεωργικής Μηχανικής Δρ. ΜαρίαΠαπαδάκη, καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ενώ τον Αγροτικό Συνεταιρισμό εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του  Κων/νος Υφαντής.

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι:

 • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η υλοποίηση – αξιοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και άλλων Προγραμμάτων Δημόσιας / Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης,
 • Η συμμετοχή σε κοινάερευνητικά προγράμματα με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
 • Ηπαροχή επιστημονικών συμβουλών από το Πανεπιστήμιο  στους τομείς:
  • της γεωργικής τεχνολογίας,
  • της εκπαίδευσης των αγροτών σε νέες καλλιεργητικές τεχνικές,
  • τηςπαραγωγής βιοαερίου στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας,
  • της κτηνοτροφίας,
  • της τυποποίησης,
  • της διαχείρισης του περιβάλλοντος.
 • Ησυνδιοργάνωση  Σεμιναρίων/Ημερίδων ενημέρωσης των στελεχών του πρωτογενούς τομέα σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος τους όπως διαχείρισης γης, ζωικού κεφαλαίου, τυποποίησης, δασικών υλών, αλιείας κ.ά. Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης και του Πανεπιστημίου και θα υποστηρίζονται από κοινού από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και στελέχη της Ένωσης.

Για την βέλτιστη υλοποίηση των παραπάνω στην Ένωση δημιουργείται «Γραφείο Διασύνδεσης-Ενημέρωσης του Αγρότη».  Η λειτουργία του  Γραφείου θα υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο, μέσω φοιτητών πρακτικής άσκησης και θα εποπτεύεται από ειδικό Γεωπόνο της Ένωσης.

Επιπλέον η «ΕΝΩΣΗ» παραχώρησε την υλικοτεχνική υποδομή του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της στο Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής Μεσολογγίου, με σκοπό την άμεση αξιοποίηση του από το Πανεπιστήμιο για την κάλυψη των άμεσων εκπαιδευτικών αναγκών του και για την υποστήριξη της Αγροτικής Έρευνας με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας, παρέχοντας πιστοποιημένες αναλύσεις (εδάφους, φύλλων κοκ) και επιστημονική τεχνογνωσία.

Η παραπάνω πρωτοβουλία υποστηρίζει δυναμικά την περαιτέρω ενδυνάμωση του Τμήματος Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής Μεσολογγίου και την γενικότερη παρουσία του Πανεπιστημίου στην πόλη μας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Ευελπιστούμε στον εναγκαλισμό και υποστήριξη της προσπάθειας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διάθεση Ζωοτροφών Πίνδος – Σπόρων Κτηνοτροφικών Φυτών

Η Ένωση Μεσολογγίου διαθέτει στα καταστήματά της, πλήρη γκάμα Ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα …

==============================================