Δράση Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία: ενισχύσεις 5,5 εκατ. ευρώ σε 16 φορείς

Με απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Αντώνογλου, εγκρίνεται η ένταξη συνολικά δεκαέξι (16) δικαιούχων στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.427.531,10€ και επιμερίζεται στους δικαιούχους ως ακολούθως:

 

α/α

Δικαιούχος
Ύψος δαπάνης
(σε €)
 
1Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου357.099,00
2Αγροτικός Ελαιουργικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων360.956,00
3Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής295.401,40
4Ένωση Κτηνοτρόφων Προβάτου Φυλής Λέσβου213.382,10
5Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Δράμας222.558,00
6Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Φυλής Φριζάρτα Ακροποταμιάς Άρτας309.264,00
7Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας – Πρέβεζας278.800,00
8Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου234.689,60
9Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγροτών Δυτικής Θεσσαλίας276.072,00
10Αγροτικός Συνεταιρισμός Προώθησης Προβατοτροφίας Καραγκούνικων Προβάτων Προαστίου Καρδίτσας459.376,00
11Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου210.128,00
12Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βουβαλοτρόφων Ελλάδας187.400,00
13Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Νομού Σερρών Φυλής Σερρών «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ»171.200,00
14Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Φυλής Χίου «Μακεδονία»572.665,00
15Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βοίου73.040,00
16Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος1.205.500,00
                                                    ΣΥΝΟΛΟ:5.427.531,10

 

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν στην υλοποίηση ενεργειών όπως:
1. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ενίσχυση 100%)
2. Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων (ενίσχυση 70%)
3. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού (ενίσχυση 100%)
4. Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων (ενίσχυση 100%)

πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================