Αποστόλου: Να συνταγογραφούνται τα φυτοφάρμακα όπως τα φάρμακα για τους ανθρώπους

Τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους από τους αγρότες πρότεινε, μιλώντας σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Οι αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργίας.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιστεύω ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη εφαρμογή της είναι η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά ενός φυτοφαρμάκου, όπως ισχύει και με τα ανθρώπινα φάρμακα.
Αυτό θα συνδέσει τη χρήση του φυτοφαρμάκου με την επιστημονική γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητά του και έτσι θα συνδράμει στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και στην προώθηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν και οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως η δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων με πρόσβαση των αγροτών, κλπ.”

O κ. Αποστόλου κατά την παρέμβασή για το θέμα ανέφερε επίσης τα εξής:

“Η ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής.
Η έκθεση της Ευρ. Επιτροπής είναι πολύ σημαντική γιατί αναγνωρίζονται οι διάφορες αδυναμίες στα σχέδια δράσης των κρατών-μελών. Αδυναμίες οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να έχουμε στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε ένα σύνολο εναρμονισμένων δεικτών για την καλύτερη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο και κοινό επίπεδο αναφοράς για όλα τα κράτη μέλη.
Ταυτόχρονα για την επίτευξη των στόχων της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας είναι απαραίτητο να ελέγχεται η πορεία εφαρμογής της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η διάδοση των ορθών πρακτικών, αλλά και να μπορούν να προσδιορίζονται έγκαιρα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
Επιπρόσθετα, απαιτείται σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης των επαγγελματιών χρηστών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αγρότες.
Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί υψηλό και ως ένα βαθμό ομοιόμορφο επίπεδο κατάρτισης των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο ο ίδιος ο χρήστης όσο και το ευρύ κοινό.
Η Ελλάδα καλωσορίζει τις προσπάθειες της Ευρ. Επιτροπής για αναβάθμιση των παρεχόμενων πληροφοριών μέσα από τη διαδικτυακή πύλη, όσον αφορά κυρίως στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά και στις δυνατότητες διάδοσης των ορθών πρακτικών.
Στη χώρα μου, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει ήδη ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων και τις βέλτιστες πρακτικές.
Υπάρχει όμως πάντα περιθώριο βελτίωσης και θεωρώ ότι με στοχευμένες δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης θα σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος. Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Ευρ. Επιτροπή, και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν”.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================