Τελευταία Νέα

Να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί για την ανομβρία-ξηρασία ζητά η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με το πρόβλημα της παρατεταμένης ανομβρίας-ξηρασίας, που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια πλήττοντας και τις ελαιοποιήσιμες, αλλά και τις βρώσιμες ελιές, ασχολήθηκε την περασμένη εβδομάδα η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι ζημιές αφορούν κυρίως τους μη αρδευόμενους ελαιώνες (που είναι η μεγάλη πλειοψηφία). Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον ΕΛΓΆ να τροποποιηθεί ο Κανονισμός και οι ζημιές από την ξηρασία να αποζημιώνονται (όπως γίνεται και με το χαλάζι). Ακόμη να υπάρξει μια συνεργασία όλων των Περιφερειών για να μελετηθούν οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια.

Στην σύσκεψη προτάθηκε να υπάρξει μια ομάδα εργασίας, που θα μελετήσει το θέμα. Όπως τονίστηκε πέρσι είχαμε μια χρονιά με μεγάλη υγρασία με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή λόγω των προσβολών του δάκου. Αντίθετα φέτος είχαμε μηδαμινά προβλήματα από τον δάκο λόγω της ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή υπάρχει και επηρεάζει την παραγωγή. Θα πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλες τις καλλιέργειες σε όλη την χώρα, το οποίο θα αποζημιώνει τους παραγωγούς από τις ζημιές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα με το υφιστάμενο καθεστώς οι παραγωγοί μπορούν να αποζημιωθούν για την ανομβρία μόνο μέσω των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ. Είναι πολύ δύσκολο όμως σε επίπεδο ΔΑΟΚ οι ζημιές να ξεπεράσουν το ποσοστό 30% (για να καταβληθούν αποζημιώσεις). Για αυτό προτάθηκε να ζητηθεί από την ΕΕ οι εκτιμήσεις ζημιάς να γίνουν σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές.

Η σύσκεψη στην Περιφέρεια
Θέμα της σύσκεψης ήταν: «Οι επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας – ξηρασίας στην ελαιοκαλλιέργεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Στη διάρκειά της συζητήθηκαν οι ζημιές που έγιναν σε «μη αρδευόμενους ελαιώνες και είναι κλιμακούμενες σε έκταση και σε ένταση, εξαρτώμενες από τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τον προσανατολισμό των ελαιώνων, την κατάσταση των ελαιόδεντρων σε σχέση με την ηρτημένη παραγωγή και υπάρχουσα βλάστηση και τις κατά τόπους βροχές το προηγούμενο διάστημα». Οι ζημιές αφορούν το ύψος της παραγωγής των επιτραπέζιων αλλά και ελαιοποιήσιμων ελαιώνων και σε σοβαρές περιπτώσεις την βλαστική κατάσταση των ελαιόδεντρων.

Όπως σημειώθηκε «το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και η τελική δυσμενής επίδραση θα εξαρτηθεί από την υφιστάμενη κατάσταση των ελαιόδεντρων και τις βροχοπτώσεις του επόμενου διαστήματος». Ευτυχώς, οι βροχές τις 23ης και 24ης Οκτωβρίου έχουν λειτουργήσει θετικά στη βελτίωση της κατάστασης. Πέραν των συνθηκών που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα και αφορούν κυρίως τις βροχοπτώσεις υπάρχουν περιοχές όπου οι ζημιές στην ελαιοπαραγωγή είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και η δυνατότητα αναστροφής της κατάστασης είναι περιορισμένη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

1. Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών από την παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία σε πληγείσες περιοχές με γεωγραφική συνάφεια, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, από τη στιγμή που συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Αλλαγή του κανονισμού του Ε.Λ.Γ.Α., έτσι ώστε ως ζημιογόνο αίτιο αποζημιούμενης απώλειας παραγωγής, να προβλεφθεί για την καλλιέργεια της ελιάς και η παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία. Πιο συγκεκριμένα αποστολή παρατηρήσεων-προτάσεων προς τον Ε.Λ.Γ.Α., για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του οργανισμού.

3. Λόγω των σοβαρών επιδράσεων της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια με συνέπεια τα δυσμενή αποτελέσματα στην ελαιοπαραγωγή της δυτικής Ελλάδας των δύο τελευταίων περιόδων από εντελώς αντίθετα κλιματολογικά αίτια, προτείνεται η σύσταση μιας επιστημονικής – τεχνικής ομάδας εργασίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η οποία θα μελετήσει τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια της δυτικής και νότιας Ελλάδας, με στόχο να εισηγηθεί μέτρα:

α) βέλτιστων πρακτικών και χειρισμών που θα εφαρμόζουν οι ελαιοπαραγωγοί για να μειώσουν τις δυσμενείς επιδράσεις και

β) τη λήψη και θέσπιση από την πολιτεία μέτρων για την στήριξη των ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από τις ακραίες επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος στην ελαιοκαλλιέργεια.

Την ομάδα εργασίας προτείνεται να στελεχώσουν επιστήμονες ερευνητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και ειδικευμένοι γεωτεχνικοί των Περιφερειών των μεγάλων ελαιοκομικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί εύλογος χρόνος στην ομάδα εργασίας, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να είναι απολύτως τεκμηριωμένα και να γίνουν αποδεκτά από την οργανωμένη πολιτεία.

4. Επέκταση μελλοντικά των αρδεύσιμων εκτάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αξιοποιώντας το υδατικό δυναμικό με τα κατάλληλα μικρά ή μεγαλύτερα έργα.

Πηγή: agrotypos.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================