Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας (Δελτίο Νο7)

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς εξέδωσε στις 2/10/2017 (Δελτίο Νο7) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Βλαστικά στάδια καλλιέργειας: Οι καρποί στο τελικό τους μέγεθος (100%), αλλαγή χρώματος, περίοδος ελαιοποίησης.

Διαπιστώσεις: Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή ευνοούν τη δραστηριότητα των παθογόνων και την ανάπτυξη προσβολών. Αντίθετα, μέχρι στιγμής, οι ζημιές από εντομολογικούς εχθρούς (δάκος, πυρηνοτρήτης, ρυγχίτης κ.α) φαίνεται να κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα σύμφωνα με τις συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης και τις κατά τόπους παρατηρήσεις.

Συστάσεις: Συστήνονται καλλιεργητικά μέτρα που θα μειώνουν την υγρασία και θα ευνοούν στον καλύτερο φωτισμό και αερισμό των δέντρων και του ελαιώνα γενικότερα. Προληπτικές επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και επανάληψη μετά από 20 – 25 ημέρες ή αναλόγως των συνθηκών (μετά από βροχή).

Κυκλοκόνιο

Συμπτώματα: Από αρχές φθινοπώρου, κυρίως σε υγρές περιοχές ή μετά τις πρώτες βροχές, το κυκλοκόνιο προκαλεί μολύνσεις κυρίως στο φύλλωμα των δέντρων. Χαρακτηριστικές καστανόμαυρες κηλίδες. Τα φύλλα έπειτα κιτρινίζουν και πέφτουν

Συστάσεις: Καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη προσβολών, συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα ή άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά. Προτείνεται να γίνει εφαρμογή ή επανάληψη μετά από βροχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ να δοθεί στο διάστημα τελευταίας εφαρμογής πριν από τη συγκομιδή.

Ιδιαίτερή προσοχή στις ευαίσθητες ποικιλίες (Καλαμών, Λιανολιά Κέρκυρας, κ.α.) καθώς και σε ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και δεν έχουν καλό αερισμό.

Κατάλληλα φάρμακα: Βορδιγάλειος πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού, Θειϊκός τριβασικός χαλκός, Υποξείδιο του χαλκού, Μανκονέμπ (εκτός Καλαμών, Κορωνέικη) Κρεσόξιμ-μεθύλ, Ντοντίν, Ντιφεκοναζόλ, Πυρακλοστρομπίν (επιτραπέζιες ποικιλίες), Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξυστρόμπιν (επιτρέπεται μόνο μία εφαρμογή το φθινόπωρο).

Κλαδέματα αραίωσης της κόμης με σκοπό τη βελτίωση του αερισμού και του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων, ειδικά σε πυκνοφυτεμένους ελαιώνες μπορούν να συμβάλουν σε σημαντική μείωση των προσβολών από το κυκλοκόνιο.

Κερκόσπορα

Συμπτώματα: Ασθένεια βραδείας εξάπλωσης. Οι μολύνσεις ξεκινούν από τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και συνεχίζονται όλο τον χειμώνα. Προκαλεί κηλίδωση στους καρπούς και τα φύλλα. Συμπτώματα από την ασθένεια απαντάμε συνήθως στα φύλλα στις “ποδιές” των δένδρων. Στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται καστανές κηλίδες ελαφρά βυθισμένες διαμέτρου 4-10mm. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται χλωρωτικές περιοχές οι οποίες στη συνέχεια νεκρώνονται. Σε σοβαρές προσβολές έχουμε ΄΄φυλλόπτωση΄΄, καρπόπτωση και εξασθένηση του δένδρου.

Συστάσεις: Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την διασπορά της ασθένειας. Οι εφαρμογές κατά του Κυκλοκονίου (εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με χρήση χαλκούχων σκευασμάτων), συνήθως καταπολεμούν και την Κερκόσπορα.

Γλοιοσπόριο

Συμπτώματα: Μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους καρπούς (καστανοιώδεις κηλίδες) όταν πλησιάζουν στην ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι, προκαλώντας χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνωση). Ο μύκητας είναι ιδιαίτερα ζημιογόνος σε πυκνοφυτεμένους με κακό αερισμό ελαιώνες, σε αργιλώδη – μη στραγγιζόμενα εδάφη, σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και έντονων βροχοπτώσεων. Οι πρώτες προσβολές από τον μύκητα παρατηρούνται κατά την περίοδο της αλλαγής του χρώματος των καρπών. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες δεν είναι απαραίτητες οι πληγές από νύγματα του δάκου για την είσοδο του μολύσματος. Πηγή μολύσματος αποτελούν οι μολυσμένοι καρποί του προηγούμενου έτους στο δένδρο και στο έδαφος

Συστάσεις: Καθώς την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, στην περιοχή μας, η έκταση της προσβολής και η εξάπλωση του μολύσματος ήταν πολύ έντονα (και οι ζημιές στην παραγωγή μεγάλες), συστήνεται μεγάλη προσοχή και συνετή εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων. Η καταπολέμηση μπορεί να γίνει, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει, με Ντοντίν, Πυρακλοστρομπίν (επιτρέπεται μόνο μία εφαρμογή το φθινόπωρο), Βορδιγάλειο πολτό, Οξυχλωριούχο χαλκό, Υδροξείδιο του χαλκού και Θειϊκό τριβασικό χαλκό. Αν οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είναι ευνοϊκές για το μύκητα (βροχές, υψηλή υγρασία) θα χρειαστεί και δεύτερος ψεκασμός μετά από 25 περίπου ημέρες. Προτείνεται επίσης η συλλογή – απομάκρυνση του πεσμένου στο έδαφος καρπού, διότι αποτελεί πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος. Οι εφαρμογές κατά του Κυκλοκονίου καταπολεμούν και το Γλοιοσπόριο.

Φυτοπροστατευτικά: Άσκοπη χρήση ΦΠ μπορεί να είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες ετικέτας. Εφαρμογή σύμφωνα με τις εγκρίσεις για την καλλιέργεια και την εποχή.

Δείτε εδώ το Δελτίο

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================