Τελευταία Νέα

Και τα μικρά Μοσχαράκια 6 μηνών στην Συνδεδεμένη Ενίσχυση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ-2194/27-06-17 η Υπουργική απόφαση που καθορίζει τις ”Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας” και αφορά Δικαιούχους αγρότες ειδικών δικαιωμάτων (κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη), συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού για το έτος 2017, για τα Βοοειδή 2.820.000 € και τα Αιγοπρόβατα 553.971 €.

Σύμφωνα με αυτήν:

Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης (συνδεδεμένη ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη) στον τομέα της κτηνοτροφίας.

ενισχύονται τα ακόλουθα μέτρα:

  • Μέτρο 1: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  • Μέτρο 2: Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σκοπός και των δύο Μέτρων της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι η στήριξη των Δικαιούχων γεωργών, που:

  • διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης (τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009) και
  • δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι με την απόφαση αυτή θα είναι επιλέξιμα και τα μικρά μοσχαράκια ηλικίας 6 μηνών, ειδικά για τα βοοειδή, είναι επιλέξιμα:

  • Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών (0,2 ΜΜΖ/ζώο)
  • Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών (0,6 ΜΜΖ/ζώο)
  • Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών (1 ΜΜΖ/ζώο)

Δείτε εδώ την απόφαση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================