Τελευταία Νέα

Δημοσιεύτηκε η απόφαση πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων στα Βιολογικά ύψους 130 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η απόφαση για την έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020 κατά το έτος 2017.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Έγκριση δαπάνης – Δικαιούχοι

1. Εγκρίνεται η δημόσια δαπάνη για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για το έτος 2017, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στους δικαιούχους των Δράσεων, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών εφαρμογής και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται υπό γεωργοπεριβαλλοντική δέσμευση στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΟΚ) 2078/92 και (ΕΚ) 1698/2005, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω Κανονισμούς ενισχύσεις, εφόσον τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

3. Η χρηματοδότηση Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:

  • α) την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέτρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής.
  • β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των δαπανών των εν λόγω μέτρων.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση – Ενισχύσεις

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται σε 130.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Δείτε εδώ την  απόφαση

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================