Τελευταία Νέα

Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Καρυδιάς απο το περιφ. κέντρο Ιωαννίνων

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Καρυδιάς για την ανθράκωση, βακτηρίωση, βλαστορύκτη και καρπόκαψα εξέδωσε στις 17/05 το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Ανθράκωση (Marssonina juglandis) & Βακτηρίωση (Xanthomonas campestris pv. Juglandis)

Ανθράκωση καρυδιάς
Ανθράκωση καρυδιάς

Το τελευταίο τετραήμερο ήταν πολύ ευνοϊκό για την εκδήλωση βακτηριακών και μυκητολογικών προσβολών, καθώς επικράτησαν σταθερά υψηλή σχετική υγρασία, σημαντική βροχόπτωση και θερμοκρασίες όχι απαγορευτικές για την εκδήλωση μολύνσεων.
Συστήνεται να γίνει άμεσα προληπτική επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα εγκεκριμένων μυκητοκτόνων, σε περίπτωση που η προηγούμενη εφαρμογή έχει γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών.

Βλαστορύκτης καρυδιάς (Oberea linearis)

Ακμαίο βλαστορύκτη καρυδιάς μαύρο με κίτρινα πόδια

Σε πολλούς καρυδεώνες παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων που οφείλονται στο έντομο oberea linearis. Η ενηλικίωση και η έξοδος των ενηλίκων από τους βλαστούς γίνεται αυτή την περίοδο. Τα θηλυκά ακμαία γεννούν τα αυγά και τα τοποθετούν στους βλαστούς ή στους ποδίσκους των καρπών. Οι νεαρές προνύμφες στην αρχή τρέφονται εξωτερικά από το βλαστό προκαλώντας περιμετρική διάβρωση του φλοιού, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό δακτυλίδι και στην συνέχεια μπαίνουν στον βλαστό όπου δημιουργούν στοές.

Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό των προσβεβλημένων βλαστών με κλαδέματα και να τους καταστρέφετε με φωτιά.

Καρπόκαψα (Cydia pomonella)

Ακμαίο καρπόκαψας

Η πρώτη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα εκδοθεί νέο δελτίο για τον χρόνο επέμβασης εναντίον της πρώτης γενιάς.

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================