Ξεπέρασαν τα 20.000 στρέμματα οι αιτήσεις για Άδειες Φύτευσης Αμπέλων το 2017

Στις 27 Μαρτίου έληξε η ημερομηνία υποβολής ψηφιακών αιτημάτων στο ΥΠΑΤΤ, από τους ενδιαφερόμενους για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Η διάρκεια υποβολής αιτημάτων αφορούσε ένα μήνα (από 27 Φεβρουαρίου), περίοδος που ήταν μικρότερη από την περσινή η οποία διήρκεσε 45 ημέρες.

Αιτήματα (τα μισά υποβλήθηκαν το τελευταίο διήμερο) υπέβαλλαν 1182 φυσικά και νομικά πρόσωπα, για φύτευση αμπελώνων σε 3220 περίπου αγροτεμάχια που υπερβαίνουν σε έκταση τα 20.000 στρέμματα, έναντι αιτημάτων 2299 φυσικών και νομικών προσώπων για 3914 αγροτεμάχια, έκτασης 26.054,84 στρεμμάτων, που υπεβλήθησαν το 2016.

Το ύψος των αιτημάτων σε στρέμματα, αλγεβρικά είναι ίδιο με τα περσινά αιτήματα εάν συνυπολογισθεί ότι από τα 26054 στρέμματα πέρσι, ικανοποιήθηκαν αιτήματα 6300 στρεμμάτων. Επιπλέον γεγονός είναι ότι στις περιφερειακές Ενότητες που ικανοποιήθηκαν σχετικά περισσότερα αιτήματα πέρσι, φέτος παρατηρείται σχετικά μικρότερο ενδιαφέρον για νέες φυτεύσεις, με αποτέλεσμα τα αιτήματα να είναι πιο αναλογικά κατανεμημένα ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Υψηλότερο αριθμό αιτημάτων εμφανίζουν και φέτος μεγάλες αμπελουργικές περιοχές όπως της Αχαΐας, Βοιωτίας, Λάρισας και Κρήτης.

Ο κρίσιμος παράγοντας χρηματοδότησης των φυτεύσεων φαινομενικά δεν επίδρασε στο πλήθος των αιτημάτων παραμένει όμως άγνωστο, πόσοι από τους εγκεκριμένους δικαιούχους θα προχωρήσουν τελικά στη φύτευση αμπελώνων, αφού πληροφορίες δείχνουν το αντίθετο.

Για το θέμα της χρηματοδότησης (υπολογίζονται 6.500.000 €/ ετησίως), η ΚΕΟΣΟΕ ήδη επεξεργάζεται την κατάθεση αιτήματος προς τον υπουργό E. Αποστόλου, ώστε η χρηματοδότηση να αντληθεί από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από τα Σχέδια Βελτίωσης, μετά τις αρνητικές απαντήσεις του Επιτρόπου Phil Hogan για χρηματοδότηση τους από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης.

πηγή: Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================