Τελευταία Νέα

Ομάδα Εργασίας για το Βαμβάκι συστάθηκε απο το ΥπΑΑΤ

Ομάδα εργασίας  για τον τομέα του Βαμβακιού συστάθηκε απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο Διαύγεια.

Ως έργο της Ομάδας Εργασίας καθορίζεται:
α) η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση – τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) και
β) η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Πρόεδρος της ομάδας τοποθετήθηκε η κα. Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αναστόπουλο, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό A΄, προϊστάμενο του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.

Δείτε εδώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Η διάρκεια της θητείας των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος και είναι μη αμειβόμενη.

Δείτε εδώ την απόφαση σύστασης της ομάδας

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================