Τελευταία Νέα

Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας 4 ζιζανιοκτόνων

Αποσύρονται από την κυκλοφορία 4 φυτοπροστατευτικά προϊόντα ζιζανιοκτόνα λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία. Η απόσυρση αφορά τα προϊόντα PENDIFOX 33 EC, SHARPEN 33 EC, HERBAN 33 EC και STUN 33 EC τα οποία εμπεριέχουν την δραστική ουσία pendimethalin 33%.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακαλείται μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης, οι άδειες διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκαν στα παραπάνω φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσία pendimethalin, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά Δελτία Ανάλυσης του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, μετά από εργαστηριακές αναλύσεις ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη) στα σκευάσματα και αντίστοιχα στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο:

‘Οσοι επαγγελματίες χρήστες των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδώ την απόφαση απόσυρσης του προϊόντος  PENDIFOX 33 EC

Δείτε εδώ την απόφαση απόσυρσης του προϊόντος  SHARPEN 33 EC

Δείτε εδώ την απόφαση απόσυρσης του προϊόντος  HERBAN 33 EC

Δείτε εδώ την απόφαση απόσυρσης του προϊόντος  STUN 33 EC

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διευκρινήσεις μετακίνησης Γεωργών, Κτηνοτρόφων και εργατών γης

Aπό 7 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, επιβλήθηκε καθολικός περιορισμός της κυκλοφορίας στο σύνολο της Χώρας ως μέτρο …

==============================================