Ετικέτα Άρθρων: ταμείο παρακαταθικών και δανείων

Συμφωνία ΥπΑΑΤ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εγγυητική των αγροτών – δικαιούχων μέτρων του ΠΑΑ

Σύμφωνα με το ΠΑΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης αλλά και για τα υπόλοιπα μέτρα του Προγράμματος προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής από τον δικαιούχο, η οποία φθάνει μέχρι και το 50% της οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου. Η λήψη προκαταβολής υπόκειται στην σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης από τον δικαιούχο …

Διαβάστε περισσότερα »
==============================================