Τελευταία Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εργοστασίου τυποποίησης- συσκευασίας βρώσιμων ελαιών στη θέση παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εργοστασίου τυποποίησης- συσκευασίας βρώσιμων ελαιών στη θέση παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου.

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας» και τον διακριτικό τίτλο «H Ένωση», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, οδός Ναυπάκτου αρ. 35, με Α.Φ.Μ. 096000289, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εργοστασίου τυποποίησης – συσκευασίας βρώσιμων ελαιών στη θέση «Παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου», που βρίσκεται στο Δημοτικό διαμέρισμα Σταμνάς της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού, του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους στην παρούσα Βασικούς Όρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ειδικότερα, απευθύνεται πρόσκληση για την εκμίσθωση δύο ανεξάρτητων κτιρίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως:
Α. ΚΤΙΡΙΟ 1 το οποίο αποτελείται από βιοτεχνικό υπόστεγο εμβαδού 1.801,09 τ.μ. και κτίριο μικροσυσκευασίας εμβαδού 487,73τμ και τμήμα κτιρίου γραφεία-αποδυτήρια -wc.
Β. ΚΤΙΡΙΟ 2 με εμβαδό 2288,79τμ το οποίο στεγάζει την συσκευασία ελιάς, την εκπυρήνωση και το υπόστεγο με τις δεξαμενές ελιάς.)
Τα δύο δε ως άνω κτίρια, βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα και είκοσι εκατοστά του μέτρου (19950.20Μ2), που βρίσκεται στη θέση «Λουτρά» της κτηματικής περιφέρειας Σταμνάς, του Δήμου Αιτωλικού
Βιοτεχνική άδεια: Δ.Α.Ν 144795/3027- Φ14.2390, Άδεια λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας ελιών αορίστου χρόνου

Χρήση ακινήτου:
α. Συσκευασία ελαιών
Η μονάδα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και την συσκευασία βρώσιμων ελαιών, ώστε το προϊόν να μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί περίπου 1000 tn ελιές καλαμών ανά έτος ως α’ ύλη
β. Μικροσυσκευασία
Η μονάδα χρησιμοποιείται για την μικροσυσκευασία βρώσιμων ελαιών και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί έως 300 tn ανά έτος.
γ. Εκπυρήνωση
Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί γραμμή εκπυρήνωσης ώστε να τροφοδοτείται η γραμμή μικροσυσκευασίας βρώσιμων ελαιών

Η χρονική διάρκεια της παρούσης προσκλήσεως άρχεται από δημοσίευση της ήτοι από 18/05/2022 και ολοκληρώνεται στις 31/05/2022 με δυνατότητα παρατάσεως έως 10/06/2022, ενώ σημειώνεται ότι ο συνεταιρισμός δύναται να υπαναχωρήσει αζημίως οποτεδήποτε από την παρούσα πρόσκληση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εννέα (9) ημερολογιακά έτη (2022-2031) με δυνατότητα παράτασης για τρία έτη (2031 – 2034) – Μακροχρόνια μίσθωση

ΜΙΣΘΩΜΑ
Το μίσθωμα ορίζεται ετήσιο, υπολογιζόμενο βάσει των τ.μ. και της χρήσης του ακινήτου που εκμισθώνεται, ως εξής: ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα 80.000,00 συν ΦΠΑ 24%.
Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του ετήσιου μισθώματος ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια χρήσης του μισθίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση easmn@otenet.gr με την ένδειξη.:

«Αίτησης συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 120/18.05.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση εργοστασίου τυποποίησης- συσκευασίας βρώσιμων ελαιών στη θέση παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου και e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:
easmn@otenet.gr  και τηλ. 26310-55200, 26310-55218

Δείτε Εδώ την σχετική Ανακοίνωση

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Πρόεδρος
του Α.Σ Μεσολογγίου Ναυπακτίας «Η ΕΝΩΣΗ»
Ακρίδας Δημήτριος

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διάθεση Ζωοτροφών Πίνδος – Σπόρων Κτηνοτροφικών Φυτών

Η Ένωση Μεσολογγίου διαθέτει στα καταστήματά της, πλήρη γκάμα Ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα …

==============================================