Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
<<Η ΕΝΩΣΗ>>

Με την υπ’ αριθ.7/29-6-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας << Η ΕΝΩΣΗ >> καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, ημέρα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού στο Μεσολόγγι Ναυπάκτου 35 , με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ον) Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2019 με των μετ’ αυτού Οικονομικών Καταστάσεων.
2ον) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ καθώς και των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.
3ον) Ορισμός ελεγκτών για τη νέα χρήση (2020) και καθορισμός της αμοιβής των.
4ον) Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 18 Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Νέα Πρόσκληση Βιολογική Μελισσοκομία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης …

==============================================