Τελευταία Νέα

Στρατηγική Συνεργασία Ένωσης Μεσολογγίου και Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου!

 

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπάκτου και της εταιρίας Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου Α.Β.Ε.Ε. επικυρώθηκε και ανακοινώθηκε επίσημα χθες.

Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εγκρίθηκε πανηγυρικά από την γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, προβλέπει την ίδρυση κοινής ανώνυμης εταιρίας με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200,000 € και συμμετοχή του συνεταιρισμού κατά 40%, με κύριο αντικείμενο τον κλάδο του βάμβακος.

Η νέα εταιρία θα διαχειρίζεται την μονάδα εκκοκκισμού βάμβακος του συνεταιρισμού, με στόχο την υψηλότερη δυνατή ποιότητα τελικού προϊόντος και θα αναπτύξει την εμπορική εκμετάλλευση βάμβακος και βαμβακόσπορου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Για την επίτευξη και διατήρηση της υψηλής ποιότητας θα προωθηθούν νέες τεχνολογίες καλλιέργειας, θα παρέχεται διαρκής εκπαίδευση των παραγωγών και υιοθέτηση προτύπων ποιότητας με διεθνή αναγνώριση.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Ελλάδας θα έχουν σημαντικά οφέλη καθώς θα έχουν πλήρη τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση, μεγαλύτερες δυνατότητες πιστώσεων από την νέα εταιρία αλλά και από συμβολαιακή τραπεζική μέσω της εταιρίας, και τελικά θα απολαμβάνουν υψηλότερες τιμές για το προϊόν της παραγωγής τους.

Εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή βάμβακος της περιοχής θα τονωθεί σημαντικά τόσο από απόψεως ποιότητας όσο και απόψεως ποσότητας μιας και ένας εκ των βασικών πυλώνων ανάπτυξης που θα προωθήσει το νέο σχήμα θα είναι η στροφή προς την καλλιέργεια ποιοτικών ποικιλιών βάμβακος με τεχνικές καλλιέργειας και χειρισμού που στόχο θα έχουν την ποιοτική αλλά και ποιοτική βελτιστοποίηση.

Σημαντικό μέρος της αυξημένης και ποιοτικής παραγωγής θα απορροφά η ίδια η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου για την τροφοδοσία της νέας μονάδας παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στην Ναύπακτο, επιτυγχάνοντας έτσι καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και εξασφάλιση ποιοτικής Α’ ύλης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, πέραν της συμμετοχής του στα κέρδη της νέας εταιρίας, θα εξασφαλίσει έσοδα από την ενοικίαση όλων των εγκαταστάσεων του εκκοκκιστηρίου στην νέα εταιρία, θα αποκτήσει έμμεση πρόσβαση σε χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του και θα ενισχύσει την λειτουργία των εμπορικών του καταστημάτων με την διάθεση αγροτικών εφοδίων στους συνεργαζόμενους παραγωγούς.

Επίσης θα έχει αυξημένη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης προς όλους τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής ενώ θα συμβάλει στην εξακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας της περιοχής δίνοντας προσοδοφόρο διέξοδο στον νέο βαμβακοπαραγωγό.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Διάθεση Ζωοτροφών Πίνδος – Σπόρων Κτηνοτροφικών Φυτών

Η Ένωση Μεσολογγίου διαθέτει στα καταστήματά της, πλήρη γκάμα Ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα …

==============================================