Οδηγίες για τους ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό τον διαχρονικό (σήμερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων (χορτολιβαδικές, βραχώδεις κλπ). Παρακάτω αναλύετε όλη η διαδικασία των Δασικών Χαρτών.

Δασικοί Χάρτες

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;

Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας.

Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη αναφέρεται στον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/χορτολιβαδικός ή μη), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά από την μορφή που είχε στο παρελθόν και από την μορφή που έχει σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του δασικού χάρτη δείτε ΕΔΩ.

Ποια είναι η  σημασία του έργου των δασικών χαρτών;

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικό εργαλείο για:

 • Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους.
 • Την αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
 • Την προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο της σύνταξης του Κτηματολογίου, με στόχο την αξιόπιστη καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας.
 • Την ανάπτυξη βασικής υποδομής για τη σύνταξη του Δασολογίου, τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την έγκριση αδειοδοτήσεων και επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία σύνταξης του δασικού χάρτη;

 1. Κατάρτιση (σύνταξη) του δασικού χάρτη.
 2. Έλεγχος και θεώρηση του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις τοπικές αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.
 3. Ανάρτηση του δασικού χάρτη  στην ιστοσελίδα του  Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.
 4. Υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.
 5. Μερική κύρωση του δασικού χάρτη στις περιοχές χωρίς αντιρρήσεις και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ.
 6. Εξέταση – εκδίκαση αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (ΕΠΕΑ) και διόρθωση του δασικού χάρτη.
 7. Ολική Κύρωση του δασικού χάρτη για το σύνολο μιας περιοχής και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι:

 • το Ελληνικό Κτηματολόγιο διενεργεί την κατάρτιση του δασικού χάρτη, την ηλεκτρονική ανάρτησή του μέσω διαδικτύου και την υποστήριξη των αναρτήσεων
 • η αρμοδιότητα θεώρησης, ανάρτησης, και κύρωσης του δασικού χάρτη ανήκει στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.

Δείτε Επίσης: Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας!

Για να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε τον ΧΑΡΤΗ επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Τι είναι η ανάρτηση του δασικού χάρτη;

Πρόκειται για το στάδιο δημοσιοποίησης του δασικού χάρτη στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να ενημερώνεται και να ελέγχει τον δασικό ή μη χαρακτήρα μιας περιοχής γενικά ή ενός ακινήτου ειδικότερα.

Ο δασικός χάρτης αναρτάται κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομός). Στην απόφαση αναφέρονται οι προθεσμίες και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τη διεξαγωγή της ανάρτησης.

Γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη;

Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζετε γιατί επηρεάζει τις χρήσεις γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Καθώς ο προσδιορισμός του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη επιστημονική διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σημερινή μορφή ή χρήση ενός ακίνητου, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της κύρωσης του δασικού χάρτη.

Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην εφησυχάζετε και να ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ανάρτηση δασικού χάρτη στις περιοχές που κατέχετε ακίνητα. Στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου μπορείτε να πληροφορηθείτε για το στάδιο που βρίσκεται ο δασικός χάρτης για κάθε περιοχή.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη στη περιοχή που με ενδιαφέρει;

 • Από τον ιστότοπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Πατήστε ΕΔΩ επιλέγοντας Νομό και Περιοχή.
 • Από τις αρμόδια Διεύθυνση Δασών στην έδρα της οποίας αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη.
 • Από τους Δήμους και τα κοινοτικά καταστήματα στην έδρα των οποίων αναρτάται, σε εμφανή θέση, η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη.
 • Από την ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πού αναρτάται ο δασικός χάρτης;

Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της αρμόδιας τοπικής Διεύθυνσης Δασών.

Τι πρέπει να κάνω κατά την διάρκεια Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη;

Ελέγξτε αν το ακίνητο σας έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι τα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων στον δασικό χάρτη δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια. Άρα, συστήνεται να ελέγχετε τον δασικό χάρτη ακόμα και των γειτονικών περιοχών, ιδιαίτερα, δε, αν η έκταση που σας ενδιαφέρει βρίσκεται κοντά σε όρια Δήμου ή Νομού.

 Έλεγξα  τον δασικό χάρτη και συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Δεν απαιτείται από πλευράς σας καμία περαιτέρω ενέργεια.

 Έλεγξα  τον δασικό χάρτη και δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Σε περίπτωση που αμφισβητείτε τον χαρακτήρα της έκτασης (ή τμήματος αυτής), όπως έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, αναλόγως μπορείτε:

 • να υποβάλετε αποκλειστικώς ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις σας στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος.
 • στην περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τέλους, υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) (για τις περιπτώσεις αυτές δείτε την ενότητα ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ).
 • να υποβάλλετε, ατελώςηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Πού μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες και υποστήριξη;

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται δασικός χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία λειτουργούν όσο διαρκεί η Ανάρτηση.

Στα ΣΥΑΔΧ παρέχεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Επίσης στα ΣΥΑΔΧ:

 • υποβάλλονται ταχυδρομικά, με courier ή επιτόπια, όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την αντίρρηση σας (εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στη σχετική απόφαση).
 • παραλαμβάνονται οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα ΣΥΑΔΧ που λειτουργούν αυτή τη περίοδο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ο πίνακας είναι κενός όταν δεν λειτουργεί κανένα ΣΥΑΔΧ.

Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη

Ποιος μπορεί να υποβάλλει Αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Πώς καθορίζεται το έννομο συμφέρον;

Το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου (πχ κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (πχ μίσθωση) (δείτε την ενότητα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ).

Ποιο είναι το περιεχόμενο των Αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη;

Οι Αντιρρήσεις αφορούν στην αμφισβήτηση:

 • του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων στο δασικό χάρτη
 • της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των δασών και δασικών/ χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη;

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά από την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών και διαρκεί 105 ημερολογιακές ημέρες, ή 125 για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την περιοχή που σας ενδιαφέρει, επιλέγοντας Νομό και περιοχή, και στη συνέχεια επιλέξτε το πεδίο «Για να δείτε τη δασική πληροφορίας της περιοχής πατήστε εδώ».

Πώς υποβάλλω την Αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη;

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει και παρέχει χρηστικά ψηφιακά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην οριοθέτηση της έκτασης για την οποία θέλετε να υποβάλετε αντιρρήσεις.

Ποια είναι τα βήματα υποβολής Αντίρρησης κατά του Δασικού Χάρτη;

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή καταχωρώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISNET. Προσοχή! Κάθε αντίρρηση είναι προσωπική και δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης κάνοντας χρήση κωδικών διαφορετικού προσώπου.
 2. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας.
 3. Υποδείξτε, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, τις γεωγραφικές συντεταγμένες  των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου που περικλείει τη συγκεκριμένη έκταση (και όχι ολόκληρη την ιδιοκτησία σας), της οποίας αμφισβητείτε το χαρακτήρα, όπως εμφανίζεται στην Ανάρτηση.
 4. Συλλέξτε τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρηση σας. Αντίγραφα αυτών υποβάλλονται προς το τοπικό Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ). Αναλυτικές πληροφορίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ενότητα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα έγγραφα δεν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αντίρρησης.
 5. Πληρώστε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων (εφόσον απαιτείται). Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Η αντίρρηση σας αποθηκεύεται προσωρινά.
 6. Μετά από χρονικό διάστημα μερικών ημερών, αφού ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας, η αντίρρησή σας λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου (οριστική υποβολή) και μπορείτε από την εφαρμογή να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το σχετικό Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.

Προσοχή! Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείτε τον χαρακτήρα που έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, θα υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου της αντίρρησης;

Προσοχή! Είναι απαραίτητη η προσκόμιση των στοιχείων Α έως και Δ, όπως αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να γίνει δεκτή η αντίρρηση σας.

Α. Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής αντιρρήσεων (εκδίδεται από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων).

Β. Ατομικά Στοιχεία

 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Στην περίπτωση νομικών προσώπων, είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης.
 • Ειδικά για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα πρέπει στους σκοπούς τους να  περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ. Στοιχεία της αντίρρησης

 • Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης, όπως αυτό παράγεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους.

Δ. Έγγραφα που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον σας για την υποβολή αντίρρησης

Δημόσια έγγραφα σε απλά φωτοαντίγραφα (πχ συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ) που αφορούν σε:

 • Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση / πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξύλευσης, βοσκής, άντλησης ύδατος κλπ).
 • Ενοχικά δικαιώματα, όπως μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κά. Επισημαίνεται ότι για μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου θα πρέπει να προσκομίσετε συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Ε. Επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα για τη τεκμηρίωση της αντίρρησης

Για την τεκμηρίωση της αντίρρησης μπορείτε να υποβάλλετε επιπρόσθετα στοιχεία όπως, για παράδειγμα, διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμόδιων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κλπ.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στον αρχικό φάκελο σας ή να κατατεθούν συμπληρωματικά.

 Πώς υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Μπορείτε να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα της αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη με δύο τρόπους:

Α) ταχυδρομικά ή με courier αποστέλλονται, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβάλλατε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Β) αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, θα ενημερωθείτε από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώσατε, για την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησής σας.

Μπορεί τρίτος να καταθέσει ή να υπογράψει την αντίρρηση για μένα;

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση, απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση, απαιτείται σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τέλος Αντιρρήσεων

Τι είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης και πότε καταβάλλεται;

Για την υποβολή αντίρρησης ενδέχεται να οφείλετε να καταβάλλετε σχετικό τέλος, το ύψος  του οποίου εξαρτάται από την έκταση της περιοχής για την οποία υποβάλλετε αντίρρηση.

Διαβάστε προσεκτικά την επόμενη παράγραφο για να βεβαιωθείτε εάν πρέπει ή όχι να καταβάλετε το σχετικό τέλος.

Ποιες αντιρρήσεις δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος;

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται οι αντιρρήσεις που αφορούν σε:

 • περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων (παρ. 2α του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει)
 • εκτάσεις που αντιστοιχούν στο όριο αρτιότητας, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας και εντάσσονται στην προηγούμενη περίπτωση (παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει)
 • περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία (Άρθρο 14 του Ν. 998/1979), οι οποίες εκ παραδρομής δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • περιοχές με εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και υποθέσεις που υπόκεινται στη διαδικασία αυτή

Επίσης, δεν υποβάλλεται τέλος από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (πχ Υπουργεία) και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄Βαθμού (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι).

Προσοχή! Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα ΣΥΑΔΧ.

Ποιο είναι το κόστος του ειδικού τέλους μίας αντίρρησης;

Εφόσον δεν εμπίπτετε σε μια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, κατά την υποβολή αντίρρησης καταβάλλετε τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείτε τον χαρακτηρισμό.

 • έως και 100 τ.μ., 10 ευρώ
 • έως και 1.000 τ.μ., 40 ευρώ
 • πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ
 • πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180 ευρώ
 • πάνω από 10 έως 20 στρέμματα, 350 ευρώ
 • πάνω από 20 έως 100 στρέμματα, 700 ευρώ
 • πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 1.400 ευρώ
 • πάνω από 300 στρέμματα, 3.300 ευρώ

Το ειδικό τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι για να γίνει ο υπολογισμός του τέλους ορθά, χωρίς περιττή επιβάρυνση, θα πρέπει κατά την υποβολή της αντίρρησης να έχετε επιλέξει μόνο τα τμήματα της ιδιοκτησίας σας για τα οποία επιθυμείτε να επανεξετασθεί ο χαρακτηρισμός.

Πώς μπορώ να πληρώσω το ειδικό τέλος μιας αντίρρησης;

Μπορείτε να πληρώσετε με δύο τρόπους:

 • Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.
 • Σε  τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί με ΠΡΟΣΟΧΗ ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής για να ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας.

 

Πίνακας ΣΥΑΔΧ

Για να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε τον ΧΑΡΤΗ επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ

Για να υποβάλετε την αντίρρησή σας για τις περιοχές που έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μεταβείτε στην εφαρμογή «Υποβολής αντίρρησης δασικού χάρτη», πατώντας ΕΔΩ.

Δείτε Επίσης: Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας!

 

Αιτήσεις Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων

Τι είναι η Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος;

Η Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς.

Οι αιτήσεις αυτές:

 • διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας,
 • εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και
 • εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.

Προσοχή! Οι αιτήσεις Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. 153394/919/12.04.2017. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να την υποβάλει ως αντίρρηση, πληρώνοντας και το τέλος που αναλογεί σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των πρόδηλων σφαλμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Πώς υποβάλλεται η Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος;

Η Αίτηση Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος υποβάλλεται με δύο τρόπους:

 • ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Πατήστε ΕΔΩ για να μεταβείτε στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων
 • αυτοπροσώπως στις τοπικές Διευθύνσεις Δασών.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά της υποβολής αντιρρήσεων.

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων  παρέχονται  τηλεφωνικά στα  Σημεία  Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) δηλαδή:

1. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Αγρινίου
(Γοργοποτάμου 17, 2ος  όροφος, Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 32)
Email: syadx-agriniou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 2641057617 – 45174     φαξ:2641024804

2. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, με έδρα το Δασαρχείο Αμφιλοχίας 
(Ν. Στράτου 84, Αμφιλοχία, Τ.Κ. 305 00)
Email: syadx-amfilochias@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26420 22220  φαξ: 26420 23144

3. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Μεσολογγίου 
(Ιωσήφ Ρωγών 3, 1ος  όροφος, Μεσολόγγι, Τ.Κ.302 00)
Email: syadx-mesologiou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26310 22419-28878     φαξ:26310 28267

4. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, με έδρα το Δασαρχείο Ναυπάκτου 
(Θέρμου 58, Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00)
Email: syadx-nafpaktou@4773.syzefxis.gov.gr
τηλ. 26340 27246  φαξ:26340 38024

Επισημαίνουμε ότι λόγω της συγκυρίας της πανδημίας του κορωναϊού (Covid -19) σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη την διαδικασία ενημέρωσης, ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων, η αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΣΥΑΔΧ είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού.

 

 

Πηγή:ktimatologio.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας!

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση  της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας. Προθεσμία υποβολής …

==============================================