Τον Απρίλιο αναμένεται η προκήρυξη των Σχεδίων Άρδευσης

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η προκήρυξη των Σχεδίων Άρδευσης, Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ, ολοκληρώνεται η προετοιμασία του ΠΣΚΕ για την υποδοχή των αιτήσεων στήριξης, προκειμένου να εκδοθεί η πρόσκληση
ενδιαφέροντος για τα Σχέδια Άρδευσης και από τα μέσα Απριλίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτημάτων ενίσχυσης. Η πρόσκληση έχει ήδη καθυστερήσει, εάν αναλογιστούμε ότι το θεσμικό
πλαίσιο της δράσης υπεγράφη τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τη δημόσια διαβούλευση να έχει προηγηθεί μήνες πριν. Ακολούθησε τροποποιητική απόφαση στις 23 Δεκεμβρίου.

Με την εν λόγω δράση θα δοθεί ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της
αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες επενδύσεις προς ενίσχυση είναι:

✱ Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (όπως αρδευτικά συστήματα στάγδην άρδευσης και μικροκαταιονισμού, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, μηχανολογικό εξοπλισμό για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση
κ.ά.).

✱ Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους, επιμέρους εξοπλισμός για τον
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών π.χ. αλλαγή αντλίας, γεννήτριας κ.ά., δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την
αποθήκευση νερού βροχής και εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων
μπαταριών ιόντων λιθίου).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

✱ Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

✱ Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

 

πηγή: ύπαιθρος χώρα

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================