Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπ.: Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
του Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ‘’Η ΕΝΩΣΗ’’

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ‘’Η Ένωση’’ στον χώρο του Εκκοκκιστηρίου Βάμβακος στο Νεοχώρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2018 με των μετ’ αυτού Οικονομικών Καταστάσεων
  • Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.
  • Ορισμός ελεγκτών για την νέα χρήση (2019) και καθορισμός της αμοιβής των.

Φέτος για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παραγωγικούς χώρους του Συνεταιρισμού, σηματοδοτώντας μία νέα αρχή επαφών της Νέας Διοίκησης με τους παραγωγούς.

Κατά την διάρκεια των εργασιών έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων της χρήσης του 2018 και δόθηκαν ομόφωνα οι εξουσιοδοτήσεις στην Διοίκηση για την νέα χρήση του 2019. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης, τα παριστάμενα Μέλη είχαν παράλληλα την ευκαιρία να διατυπώσουν προτάσεις και να θέσουν τις ερωτήσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας τον προβλεπόμενο ελέγχό τους. Στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν τα Μέλη κατά πλειοψηφία ενέκριναν το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της χρήσης 2018 καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις από 01/01/2018-31/12/2018.

 

Υφαντής Κ. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ανακοίνωση: Επιστροφή ΦΠΑ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΦΠΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΎ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” ΣΑΣ …

==============================================