Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη του Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση» την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Μεσολόγγι (Αίθουσα εκδηλώσεων Ραδιομέγαρο).

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

Με την υπ’αριθ. 7/16-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση» καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την 9η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων Ραδιομέγαρο στο Μεσολόγγι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2017 με των μετ’αυτού  Οικονομικών Καταστάσεων.
 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.
 3. Ορισμός ελεγκτών για την νέα χρήση (2018) και καθορισμός της αμοιβής των.
 4. Καθορισμός των ανωτάτων ποσών και των όρων για τη δανειοδότηση του Α.Σ.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού.
 6. Τροποποίηση στο Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
 7. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας και Καταστάσεως Προσωπικού.
 8. Συμμετοχή στην υπό ίδρυση εταιρεία με την επωνυμία Αγροτική Καινοτομία.
 9. Ορισμός μελών για τον Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑ.Σ.Ο.Ε.Ε)
 10. Εκλογή παραιτηθέντος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 11. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την 16ην Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα και με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Νέα Πρόσκληση Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης …

==============================================