Μελισσοκομία: Προγράμματα ενίσχυσης, τα μέτρα που «τρέχουν»

Σε… καλά διαβασμένους απευθύνονται τα προγράμματα και οι δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής μελισσοκομίας, καθώς εκτός από το εν εξελίξει Εθνικό Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2017-2019, ο τομέας δύναται να στηριχθεί και μέσω του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι για τα μελισσοκομικά προγράμματα της περιόδου που διανύουμε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυξημένα στα 36 εκατ. ευρώ ανά μελισσοκομικό έτος. Στην Ελλάδα και στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας 2017-2019, προβλέπεται ενίσχυση ύψους 21.795.000 ευρώ, δηλαδή 7.265.000 ευρώ ανά έτος. Το ποσό αυτό καλύπτεται κατά 50% από κοινοτικούς και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

 Το πρόγραμμα υλοποιείται από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Εκπαίδευση – Έρευνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018, καθορίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, με υπουργική απόφαση, η δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», με το ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται στα 120.000 ευρώ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι καθορίστηκε και η δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», με το ύψος ενίσχυσης να ανέρχεται μέχρι το 100% της δαπάνης υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που θα κριθούν επιλέξιμες.

Η υποβολή ένταξης στη δράση ολοκληρώθηκε και όσα ερευνητικά προγράμματα ενταχθούν, μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του μελισσοκομικού προγράμματος 2019 (31/07/2019), με την επιφύλαξη έγκρισης δέσμευσης της σχετικής πίστωσης, που αφορά στην κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2019. Για το 2018, το συνολικό ποσό της δράσης ορίστηκε στα 45.170 ευρώ.

Προώθηση

Τον Ιούλιο καθορίστηκε και το ύψος επιχορήγησης της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2018» στα 48.912,47 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη παραμένει και για φέτος η δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού».

Στο πλαίσιο της δράσης 4.1, ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά κ.λπ.), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.

Ασθένειες

Επιπλέον, για τα μελισσοκομικά έτη 2018 και 2019, εφαρμόζεται το πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) σε επιλεγμένα μελισσοκομεία-δείκτες εντός καθορισμένων ζωνών υψηλού κινδύνου (δράση 2.1).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Οι δαπάνες ενίσχυσης των μελισσοκόμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ύψος της κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται στα 75 ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2018 και στα 150 ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2019, χορηγείται δε για κατ’ ελάχιστο 10 μελισσοσμήνη ενός μελισσοκομείου-δείκτη, με ανώτατο όριο τα 20. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη ανά δικαιούχο μελισσοκόμο αφορά τα μελισσοσμήνη ενός μόνο μελισσοκομείου-δείκτη.
  • Οι δαπάνες ενίσχυσης των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ύψος της κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται στα 60 ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2018 και στα 120 ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2019, χορηγείται δε για κατ’ ελάχιστο 10 μελισσοσμήνη ενός μελισσοκομείου-δείκτη, με ανώτατο όριο τα 20. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη για όλους τους δικαιούχους φορείς μπορεί να αφορά έως και τρία μελισσοκομεία-δείκτες, για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο νομό έδρας τους.

Σημειώνεται ότι θα γίνει με κλήρωση από το Μελισσοκομικό Μητρώο μελισσοκόμων (έως 15) ανά περιοχή υψηλού κινδύνου.

Σχέδια Βελτίωσης

Στο πλαίσιο του μέτρου για τα Σχέδια Βελτίωσης (για το οποίο δόθηκε και νέα παράταση), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και αυτοκίνητο (χώρος εξαγωγής μελιού, αποθήκες, εξοπλισμός). Μάλιστα, με τροποποιητική απόφαση, διευκρινίζεται ότι για τη στήριξη των επενδύσεων που αφορούν την ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτηρίων και κατασκευών, οι αγροτικές αποθήκες, οι μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις για την προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής, είναι δυνατόν να χωροθετούνται εντός των ορίων οικισμών, με τον περιορισμό ότι αυτές δεν αποτελούν τμήμα άλλου ευρύτερου κτηρίου και δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.

Ορίζοντας 2020

Δράσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και των τεχνολογιών στον τομέα της μελισσοκομίας προωθεί η δράση “Making European beekeeping healthy and sustainable”, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με προϋπολογισμό τα 8 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση της υγείας των αποικιών των μελισσών και τον εντοπισμό σημαντικών κοινωνικοοικονομικών συνιστωσών της βιώσιμης μελισσοκομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμη οι μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη Κερδοσκοπικοί ή μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα. Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

 

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================