Τελευταία Νέα

Νιτρορύπανση: Έως 15 Μαΐου θα πρέπει να καταβάλουν τα δικαιολογητικά οι δικαιούχοι

Μια σειρά προενταξιακών ελέγχων σχετικά με τον χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων ως αρδευόμενα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε ισχύ είναι οι άδειες χρήσης που έχουν εκδοθεί μετά το 2005. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να έχουν καταβάλει οι παραγωγοί έως 25 Μαΐου θα γίνεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ Β’ 2878, σε ισχύ είναι οι άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2005. Για τις άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 2005 οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να είχαν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μέχρι τις 30-04-2015.

Για να χαρακτηριστεί ένα αγροτεμάχιο ως αρδευόμενο θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να μπορεί να ποτιστεί, νόμιμα με την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για αρδευόμενες καλλιεργειες.

Επομένως, για το διοικητικό έλεγχο κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση εκ μέρους των παραγωγών
των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Βεβαίωση από το φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή/και

Ισχύουσα άδεια χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα ή/και

Την υποβληθείσα αίτησης για έκδοση της ως άνω άδειας χρήσης νερού με τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε περίπτωση που η άδεια δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης πρέπει να είναι μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση (16 Φεβρουαρίου 2018).

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που το σημείο υδροληψίας βρίσκεται σε χώρο ιδιωτικής ιδιοκτησίας που δεν ανήκει στον παραγωγό, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού, πρέπει να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιώτη κύριο ή κάτοχο του υδροληπτικού έργου μαζί με την ισχύουσα άδεια χρήση νερού στο όνομα του τελευταίου

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ

πηγή: agrotypos.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================