Τελευταία Νέα

Μηλoειδή: Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας των μηλοειδών, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Πεδινές περιοχές)

Ακμαίο καρπόκαψας

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 1 η πτήση του εντόμου την 19η Απριλίου και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι προς το παρόν αραιές. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 2-3 Μαΐου. Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 14 Μαΐου και στις 26 Μαΐου, αντίστοιχα. Το διάστημα από τις 02/05 έως την 12/6, είναι το εκτιμώμενο μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, που θα βρίσκονται αυγά και προνύμφες της 1ης γενεάς στους πεδινούς δενδρώνες.

Συστάσεις: Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα αυγά και στις προνύμφες της καρπόκαψας, η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή και σύμφωνα με τις εκκολάψεις, συνιστάται να κυμαίνεται από τις 2/5 έως και 14-21 ημέρες πριν από την 12/6.

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολή και, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου. Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας.

Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ

Διαπιστώσεις: Αραιές προσβολές από τις δύο ασθένειες παρατηρούνται σε αψέκαστα δενδροκομεία. Το θεωρητικό ποσοστό των εκτοξευόμενων ασκοσπορίων του Φουζικλαδίου πλησιάζει το μέγιστο στις πεδινές περιοχές ενώ υπάρχει άφθονο απόθεμα τους στις ορεινές περιοχές. Σε όλες τις περιοχές υπάρχει κίνδυνος για πρωτογενείς και δευτερογενείς μολύνσεις, εφόσον σημειωθούν βροχοπτώσεις (βλ διαγράμματα).

Συστάσεις: Να συνεχιστεί η προστασία με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σε όλες τις περιοχές.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Συστάσεις: Την περίοδο αυτήν όπως και το καλοκαίρι συνιστάται:

  1. Εβδομαδιαία επιθεώρηση του οπωρώνα και αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων, μαζί με υγιές τμήμα μήκους 20- 25cm.
  2. Ταυτόχρονα να γίνεται απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος.

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Διαπιστώσεις: Μέχρι στιγμής οι προσβολές είναι περιορισμένες. Στις δειγματοληψίες παρατηρούνται ακμαία, αυγά, προνύμφες α΄, β΄ σταδίου και λίγα μελιτώματα στη βλάστηση.

Συστάσεις: Στις αχλαδιές που διαπιστώνονται μελιτώματα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================