Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Νιτρορύπανση!

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το μέτρο της Νιτρορύπανσης, Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το μέτρο αυτό είναι γεωχωρικό, που σημαίνει ότι εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, και μόνο σε αρδευόμενα αγροτεμάχια. Οι δράσεις αφορούν κυρίως αροτραίες καλλιέργειες.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου Ναυπακτίας ‘Η ΕΝΩΣΗ’ υποστηρίζει ενεργά τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλλουν αποτελεσματικά  και αξιόπιστα την αίτηση τους στην Δράση.

Για πρώτη φορά στο Μέτρο εντάσσονται και περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας όπως το Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού και οι Λίμνες Τριχωνίδα–Λυσιμαχία–Οζερός.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων εκτείνεται από 15.01.2018 έως και 16.2.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

 • Μεσολόγγι:  26310 51500
 • Νεοχώρι: 26320 91546, 91763
 • Αγγελόκαστρο: 26410 93333
 • Ματαράγκα: 26350 22325

ή να επισκέπτονται τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών του ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η ΕΝΩΣΗ».

Λεπτομέρειες τις Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την Πρόσκληση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

 • 4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και
 • 4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
 • 4γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

Εφαρμογή Δράσης

Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με:

 • αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ)
 • συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)

Η δράση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

 • Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία
 • Κωπαϊδικό πεδίο
 • Αργολικό πεδίο
 • λεκάνη Πηνειού Ηλείας
 • κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας
 • λεκάνη Στρυμόνα
 • Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
 • λεκάνη ποταμού Ασωπού Βοιωτίας
 • Νότιο και Βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου
 •  Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας
 •  λεκάνη απορροής ποταμού Αγγίτη
 • Βόρεια Κορινθία
 • Οροπέδιο Τρίπολης
 • Φιλιατρά – Κυπαρισσία
 • λεκάνη απορροής ποταμού Λαρισσού Αχαΐας
 • Λεωνίδιο Αρκαδίας
 • Αττική: Μαραθώνας, Μεσογαία, Μέγαρα – Αλεποχώριο
 • Σπερχειός Φθιώτιδας
 • Παμισός Μεσσηνίας
 • Τροιζηνία
 • Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας
 • Αταλάντη Φθιώτιδας
 • Αλμυρός Μαγνησίας
 • Πτολεμαΐδα Κοζάνης
 • Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής
 • υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης
 • Αρτάκη Ευβοίας

καθώς και στις ακόλουθες 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων:

 1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
 2. Υγρότοποι Αμβρακικού
 3. Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
 4. Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού
 5. Λίμνες Τριχωνίδα–Λυσιμαχία–Λίμνη Οζερός
 6. Δέλτα Νέστου
 7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη

Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου τα αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα, ενώ επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου και με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια.
 • βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης
 • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά» η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιό δεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Χρηματοδότηση: Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται για πέντε έτη να εφαρμόσουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Α. Αγρανάπαυση

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Ωστόσο το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 50% (≤50%) για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένου του ενός οργώματος το χρόνο για τις αρόσιμες εκτάσεις, όπως ορίζεται η επιλεξιμότητα των εκτάσεων για τον Πυλώνα I.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% (>8%). Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δεσμεύεται να εγκαταστήσει φυτά εδαφοκάλυψης. Στόχος της εδαφοκάλυψης των εν λόγω επικλινών εδαφών είναι η προστασία αυτών από τη διάβρωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μηνών του έτους με μεγάλα ύψη βροχής.

Επιλέξιμες για τη δέσμευση είναι οι αροτραίες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 22.2) με τα ύψη ενίσχυσης.

Πίνακας 22.2 Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Β. Αμειψισπορά

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά γεωργική έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί μέχρι και στο 90% (≤90%) για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επιλέξιμες για τη δέσμευση είναι οι αροτραίες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στον πίνακα 22.3 με τα ύψη ενίσχυσης.

Πίνακας 22.3 Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Γ. Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Η δέσμευση εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά γεωργικής προέλευσης περιοχών που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης. Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά περιοχών, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται στα ακόλουθα:

 • Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά
 • Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά
 • Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας: Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά
 • Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: Εσπεριδοειδή, Ελιά

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν:

i) να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγμένης στη δέσμευση γεωργικής έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειμερινά ψυχανθή και μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ii) να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των αγροτεμαχίων της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης και όχι μόνο στο/στα αγροτεμάχιο/α στο/στα οποίο/α εφαρμόζεται η πρακτική της χλωράς λίπανσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις  περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο N-NO3) και φυλλοδιαγνωστική.

iii) να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

Πίνακας 22.4 Ύψη ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Δ. Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά). Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση, βόσκηση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης δραστηριότητας του Πυλώνα Ι, ήτοι του ενός οργώματος το χρόνο για τις αρόσιμες εκτάσεις.

Επιλέξιμες για τη δέσμευση Δ είναι οι αροτραίες καλλιέργειες που αποτυπώνονται στον πίνακα 22.5 με τα ύψη ενίσχυσης.

Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 15.01.2018 έως και 16.02.2018.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Α.Σ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση»

 • Μεσολόγγι:  26310 51500
 • Νεοχώρι: 26320 91546, 91763
 • Αγγελόκαστρο: 26410 93333
 • Ματαράγκα: 26350 22325

Δείτε την Πρόσκληση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Νέα Πρόσκληση Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης …

==============================================