Τελευταία Νέα

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της δράσης Μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥπΑΑΤ σχετικά με την ενεργοποίηση του σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου υποψηφιότητας της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 4.2.2 και του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων και υπενθυμίζεται οτι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης η περίοδος υποβολής λήγει την 30η Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Σε συνέχεια της µε αριθ. πρωτ. 1338/68195 /23.06.2017 1ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2014 – 2020» για τη δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν)» όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. πρωτ. 1521/76105 /12.07.2017 και 2286/112759/25-10-2017 όµοιες αποφάσεις και ισχύει, σας γνωρίζουµε ότι ενεργοποιήθηκε το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================