Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τα νωπά προϊόντα, που κατατέθηκε στην Βουλή

Στη Βουλή κατατέθηκε, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα νωπά προϊόντα. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει εξόφληση των παραγωγών σε 60 μέρες το αργότερο του τιμολογίου που εκδίδει ο παραγωγός από χονδρεμπόρους και οργανωμένο λιανεμπόριο. Επιπλέον περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την υποχρεωτική σήμανση προέλευσης σε γάλα και κρέας. Πρόκειται για το ίδιο νομοσχέδιο που πέρασε από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση προ τετραμήνου. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει πρόσφατα ο Υπουργός κ. Ε. Αποστόλου, η ρύθμιση που «αφορά την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άμελξης του γάλακτος πάνω στη συσκευασία» θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2018. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Γ. Τσιρώνης μετά την πρόσφατη συνάντησή του με κτηνοτρόφους, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα νωπά προϊόντα, τονίζοντας ότι λύνει προβλήματα «που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια, ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ). Συγκεκριμένα:

Κεφάλαιο Α΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Ειδικότερα:

Καθορίζονται:
α. Οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων,
β. Το χρονικό διάστημα (60 ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου) εντός του οποίου πρέπει να εξοφλήσει ο έμπορος τον παραγωγό.
γ. Τα σχετικά με τη συναλλαγή στοιχεία που υποχρεούται να προσκομίζει ο παραγωγός στην αρμόδια αρχή. Με ΚΥΑ θα ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων εξόφλησης τιμολογίων και επιταγών, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από τη διενέργεια των ελέγχων κ.λ.π.

Ορίζονται:
Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες διατάξεων σχετικά με το χρόνο εξόφλησης του τιμολογίου, την αμέλεια προσκόμισης των προβλεπόμενων στοιχείων στην αρμόδια αρχή κ.λ.π. Το όργανο επιβολής τους και ο Φορέας στον οποίο θα αποδίδονται τα οριζόμενα πρόστιμα.

Κεφάλαιο Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του κρέατος. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Καθίσταται υποχρεωτική η επισήμανση προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα και ορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές ενδείξεις.

β. Καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμο από 500 – 30.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα.

γ. Ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και υποβολής προτάσεων στον αρμόδιο Υπουργό (άρθρα 5-8).

Καθίσταται επίσης υποχρεωτική και για τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, η επισήμανση πληροφοριών για την καταγωγή – προέλευση και το βάρος του πωλούμενου κρέατος, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα εκδοθέντα μέσω του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, παραστατικά (άρθρο 9)

πηγή: agrotypos.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ένωση Μεσολογγίου: Ξεκίνησε η παραλαβή Τιμολογίων για την επιστροφή ΦΠΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας »Η Ένωση», σας ενημερώνει ότι παραλαμβάνει Τιμολόγια για την επιστροφή ΦΠΑ, …

==============================================