Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για την Ελαιοκαλλιέργεια (Δελτίο Νο6)

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς εξέδωσε στις 6/9/2017 (Δελτίο Νο6) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Βλαστικά στάδια καλλιέργειας: Οι καρποί πλησιάζουν στο τελικό μέγεθος (90%)

Διαπιστώσεις: Η γενική εικόνα για την ελαιοκαλλιέργεια τη φετινή καλλιεργητική περίοδο μέχρι σήμερα, είναι σε σχετικά ικανοποιητική, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και υγείας των ελαιώνων. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν το καλοκαίρι (υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνόησαν την ανάπτυξη προσβολών. Όσο αφορά τους εντομολογικούς εχθρούς (δάκος, πυρηνοτρήτης, ρυγχίτης κ.α) οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης, κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα, ενώ σχετικά με ασθένειες (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο κ.α) τα πρώτα σημάδια δείχνουν μειωμένη έκταση εμφάνισης.

Συστάσεις: Συστήνονται καλλιεργητικά μέτρα που θα μειώνουν την υγρασία και θα ευνοούν στον καλύτερο φωτισμό και αερισμό των δέντρων και του ελαιώνα γενικότερα. Προληπτικές επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και επανάληψη μετά από 20 – 25 ημέρες ή αναλόγως των συνθηκών (μετά από βροχή).

Κυκλοκόνιο

Συμπτώματα: Προκαλεί χαρακτηριστικές καστανές κυκλικές κηλίδες. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους άνθεων και καρπών. Τα συμπτώματα εμφανίζονται πιο έντονα στα παλαιότερα φύλλα και στα κατώτερα μέρη, συνήθως στο δυτικό μέρος του δένδρου. Η ασθένεια προκαλεί μεγάλη εξασθένηση των δένδρων και μείωση της παραγωγής μέχρι πλήρους ακαρπίας.

Συστάσεις: Η καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου είναι προληπτική και ξεκινάει όταν επικρατήσουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για την εμφάνισή του. Ο φθινοπωρινός ψεκασμός είναι πολύ σημαντικός δεδομένου ότι αυτή η εποχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος μόλυνσης. Το παθογόνο διαιωνίζεται στα προσβεβλημένα φύλλα των δέντρων. Η ένταση της προσβολής εξαρτάται από την έκταση προηγούμενου μολύσματος, τις καιρικές συνθήκες και την καλλιεργούμενη ποικιλία. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχοπτώσεις που σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την απελευθέρωση και διασπορά των σπορίων του μύκητα. Απαιτείται προληπτικός ψεκασμός με καλό λούσιμο των δέντρων και επανάληψή του μετά από 25 ημέρες περίπου ειδικά εφόσον υπάρξουν βροχοπτώσεις. Να προσεχτούν ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ποικιλίες (Καλαμών, Λιανολιά Κέρκυρας, κ.α.) καθώς και οι ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία.

  • Κατάλληλα φάρμακα: Βορδιγάλειος πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού, Θειϊκός τριβασικός χαλκός, Υποξείδιο του χαλκού, Μανκονέμπ (εκτός Καλαμών, Κορωνέικη) Κρεσόξιμ-μεθύλ, Ντοντίν, Ντιφεκοναζόλ, Πυρακλοστρομπίν (επιτραπέζιες ποικιλίες), Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξυστρόμπιν (επιτρέπεται μόνο μία εφαρμογή το φθινόπωρο).
  • Κλαδέματα αραίωσης της κόμης με σκοπό τη βελτίωση του αερισμού στο εσωτερικό των δέντρων, ειδικά σε πυκνοφυτεμένους ελαιώνες μπορούν να συμβάλουν σε σημαντική μείωση των προσβολών από το κυκλοκόνιο.

Κερκόσπορα

Συμπτώματα: Η κερκόσπορα εμφανίζει περιοχές με σκούρο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. Αντίστοιχα στην επάνω επιφάνεια των προσβεβλημένων φύλλων, κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα πέφτουν. Στους πράσινους καρπούς προκαλεί καστανές κηλίδες ενώ στις ώριμες ελιές κηλίδες ανοιχτότερου χρώματος.

Συστάσεις: Οι εφαρμογές κατά του Κυκλοκονίου (εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών με χρήση χαλκούχων σκευασμάτων), συνήθως καταπολεμούν και την Κερκόσπορα.

Γλοιοσπόριο

Συμπτώματα: Είναι μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους καρπούς (καστανοιώδεις κηλίδες) όταν πλησιάζουν στην ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι, προκαλώντας χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνωση). Ο μύκητας είναι ιδιαίτερα ζημιογόνος σε πυκνοφυτεμένους με κακό αερισμό ελαιώνες, σε αργιλώδη – μη στραγγιζόμενα εδάφη, σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και έντονων βροχοπτώσεων. Οι πρώτες προσβολές από τον μύκητα παρατηρούνται κατά την περίοδο της αλλαγής του χρώματος των καρπών. Οι καιρικές συνθήκες εκδήλωσης και διάδοσης της ασθένειας είναι παρόμοιες µε εκείνες του κυκλοκόνιου. Η είσοδος του παθογόνου γίνεται µέσω πληγών από νύγματα του δάκου. Πηγή μολύσματος αποτελούν οι μολυσμένοι καρποί του προηγούμενου έτους στο δένδρο και στο έδαφος.

Συστάσεις: Η καταπολέμηση μπορεί να γίνει το φθινόπωρο, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει, με Ντοντίν, Πυρακλοστρομπίν (επιτρέπεται μόνο μία εφαρμογή το φθινόπωρο), Βορδιγάλειο πολτό, Οξυχλωριούχο χαλκό, Υδροξείδιο του χαλκού και Θειϊκό τριβασικό χαλκό. Αν οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είναι ευνοϊκές για το μύκητα (βροχές, υψηλή υγρασία) θα χρειαστεί και δεύτερος ψεκασμός μετά από 25 περίπου ημέρες. Προτείνεται επίσης η συλλογή – απομάκρυνση του πεσμένου στο έδαφος καρπού, διότι αποτελεί πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος. Οι εφαρμογές κατά του Κυκλοκονίου καταπολεμούν και το Γλοιοσπόριο.

Ρυγχίτης

Ρυγχίτης (Cribripennis desbrochers)

Συμπτώματα: Στην επιφάνεια των καρπών εμφανίζονται χαρακτηριστικές οπές μορφής «κρατήρα». Τοπικά έχουν παρατηρηθεί προσβολές μικρής κλίμακας, οι οποίες όμως δε θα πρέπει να αγνοηθούν καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί πρόωρη καρπόπτωση με προσβολές από ρυγχίτη.

Συστάσεις: Οι επεμβάσεις κατά του Πυρηνοτρήτη καταπολεμούν αποτελεσματικά και τον Ρυγχίτη. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει εφαρμογές συστήνεται εντατική επιθεώρηση των ελαιώνων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των εντόμων κυρίως στην επόμενη χρονιά

Φυτοπροστατευτικά: Άσκοπη χρήση ΦΠ μπορεί να είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες ετικέτας. Εφαρμογή σύμφωνα με τις εγκρίσεις για την καλλιέργεια και την εποχή.

Δείτε εδώ το Δελτίο

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================