Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της (Π.Ε.) Ηλείας Νο2

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας, εκδίδοντας το 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Στόχοι

1.1 Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Η ενημέρωση αφορά στο στάδιο της άνθησης και της καρποφορίας με καρπόδεση του 50% των ανθέων.

1.3 Ο βαμβακοκαλλιεργητής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά, κάθε 2-3 μέρες, τις βαμβακοκαλλιέργειές του έτσι ώστε σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2.. Διαπιστώσεις

2.1 Η πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται στο στάδιο της ανθοφορίας και του σχηματισμού καρυδιών μέχρι και ποσοστού 50% καρπόδεσης.

2.2 Σε κάποιες καλλιέργειες και κατά θέσεις διαπιστώθηκε υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να οφείλεται και στις βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και συστήνεται η χρήση ανασχετικών ανάπτυξης.

2.3 Στην τελευταία επιθεώρηση των βαμβακοκαλλιεργειών (03.08.2017), στις θέσεις παρατήρησης, διαπιστώθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των καλλιεργειών, πλην της περιοχής Λίμνης Μουριάς η οποία παρουσιάζει βλαστική ανομοιογένεια.

Οι πληθυσμοί του πράσινου σκουληκιού είναι υψηλοί και ιδιαίτερα στη θέση παρατήρησης στη Λίμνη Μουριάς. Στην θέση αυτή οι νεαρές προνύμφες της 2ης γενεάς του πράσινου σκουληκιού ξεπέρασαν το κατώτερο όριο επέμβασης. Αντιθέτως οι πληθυσμοί του ρόδινου σκουληκιού είναι χαμηλοί και δεν διαπιστώθηκε προσβολή. Είναι η πρώτη χρονιά από την εφαρμογή του Προγράμματος που οι πληθυσμοί του ρόδινου είναι πιο χαμηλοί από του πράσινου σκουληκιού.

Επίσης διαπιστώθηκαν χαμηλοί πληθυσμοί από αφίδες και αλευρώδης στις καλλιέργειες παρατήρησης. Στην περιοχή της Λίμνης Μουριάς οι πληθυσμοί του αλευρώδη είναι πιο υψηλοί.

3.. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Επειδή διανύουμε την κρισιμότερη περίοδο για τυχόν προσβολές, συστήνεται στους παραγωγούς να επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και να εξετάζουν 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

3.2 Μόνο αν διαπιστωθεί ότι οι πληθυσμοί του εχθρού φτάσουν στα κατώτερα όρια επεμβαίνουμε με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

  • Για το πράσινο σκουλήκι: Στάδιο καρποφορίας (2η γενεά), συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 4 νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου μέχρι 1 εκατοστό), σε 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής.
  • Για το ρόδινο σκουλήκι: Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη (μορφής ροζέτας), σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της καλλιέργειας. Στο στάδιο της καρποφορίας, όταν διαπιστωθούν 5 προνύμφες σε 100 νεαρά καρύδια δύο εβδομάδων.

3.3 Σε βαμβακοκαλλιέργειες με έντονη βλαστική ανάπτυξη συστήνεται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης.

4.. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1 Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4.2 Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων πριν την εφαρμογή του ψεκασμού.

Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, οι ψεκασμοί να γίνονται απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου, γιατί τα έντομα και οι προνύμφες είναι πιο δραστηρια αυτές τις ώρες.

Επίσης τα βαμβακόφυτα και κυρίως τα καρποφόρα όργανα να «λούζονται» πολύ καλά, για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

4.3 Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθείτε και να εφαρμόζετε προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις τις πληροφορίες και τις οδηγίες της ετικέτας και όσων αναγράφονται στη συσκευασίας τους.

Οι βαμβακοπαραγωγοί – επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, είναι υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και κάθε χειρισμού επί της καλλιέργειάς των, και των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσεων σύσπορου βαμβακιού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (τηλ. 2621360140, 145, 155).

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================