Αρχική / Καλλιεργητικός Σχεδιασμός / Εχθροί Εσπεριδοειδών: Γεωργικές προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Δελτίο Νο4

Εχθροί Εσπεριδοειδών: Γεωργικές προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Δελτίο Νο4

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας των Εσπεριδοειδών εξέδωσε στις 04/07/2017 (Δελτίο Νο4) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Σχηματισμός καρπιδίων και αύξηση καρπών

Διαπιστώσεις: Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες νέες πτήσεις ακμαίων του εχθρού του «Διαλευρώδη των εσπεριδοειδών» στον κάμπο του Ν. Ηλείας. Αντίθετα οι συλλήψεις κοκκοειδών στο δίκτυο παγίδων, παραμένουν από μέτρια έως χαμηλά επίπεδα. Δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα προβλήματα από άλλους εχθρούς (Ψευδόκοκκος, Ισέρυα, Άκαρι, Τετράνυχοι). Συστήνεται επιμελής παρακολούθηση των οπωρώνων και ενημέρωση της Υπηρεσίας μας και των τοπικών Γεωπόνων

Αλευρώδεις -Εριώδης-Διαλευρώδης

Διαλευρώδης
Αλευρώδης

 

Διαπιστώσεις – Συμπτώματα: Ξεκίνησαν έντονα οι νέες πτήσεις ακμαίων «Διαλευρώδη» (2η γενιάς) σε οπωρώνες στην ευρύτερη περιοχή Τραγανού Ηλείας. Σε αντίστοιχες περιοχές που είχαν παρουσιάσει μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα έτη (Βούναργο, Σαμικό, Σαλμώνη) η εμφάνιση των εντόμων είναι διάσπαρτη και η ένταση ανάλογη των καλλιεργητικών φροντίδων που έχει λάβει ο κάθε οπωρώνας. Οι εκκολάψεις συνεχίζονται και αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα. Από τους Αλευρώδεις προκαλείται άμεση ζημιά με την απορρόφηση θρεπτικών χυμών (στα φύλλα) και έμμεση με την άφθονη έκκριση μελιτωδών απεκκριμάτων (σε φύλλα και καρπούς), που προκαλούν την ανάπτυξη καπνιάς, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της παραγωγής και την υγεία των δέντρων.

Συστάσεις: Είναι σημαντικό να γίνουν άμεσα χειρισμοί (με τη λήψη του Δελτίου) στις πρώιμες περιοχές και στις υπόλοιπες (μεσοπρώιμες περιοχές) μετά από τις 10-13 Ιουλίου, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς στο σύνολο της, διότι αν και θα ακολουθήσουν (αργότερα) επεμβάσεις απομάκρυνσης της καπνιάς από καρπούς και φύλλα, σε περιπτώσεις με μεγάλη έκταση ζημιάς είναι αρκετά δύσκολο τα δέντρα να επανέλθουν στην προηγούμενη υγιή κατάσταση. Γενικότερα συστήνεται η μη διατάραξη της φυσικής ισορροπίας των οικοσυστήματος από την χρήση χημικών εντομοκτόνων. Προτιμήστε καλλιεργητικά μέσα – κλάδευμα αερισμού. Σε υψηλά επίπεδα πληθυσμών, εάν επιλεγούν χημικές επεμβάσεις να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων και το χρόνο εφαρμογής τους, κυρίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Προτιμήστε εφαρμογές σε σημεία που εστιάζεται πιο έντονα η προσβολή, με σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν αναρτηθεί σε παλαιότερα δελτία

Κοκκοειδή (Homoptera, Diaspididae) – Κόκκινη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Παρλατόρια

Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii)

Συμπτώματα: Η Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii) έχει 3 γενεές το έτος. Τα μέγιστα του πληθυσμού των νεαρών προνυμφών της 2ης γενεάς παρατηρούνται τον Ιούλιο. Προκαλούν σημαντικές ζημιές στα εσπεριδοειδή. Εγκαθίσταται σε φύλλα (κυρίως στην πάνω επιφάνεια), βλαστούς, κλάδους, κορμό και καρπούς, εσωτερικά και εξωτερικά της κόμης των δένδρων. Ζημιώνουν τα εσπεριδοειδή κυρίως υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών και όταν εγκαθίσταται σε νεαρούς καρπούς προκαλούν παραμορφώσεις. Σε έντονες προσβολές τα δένδρα εξασθενούν. Πολύ ζεστός και ξερός καιρός προκαλεί θάνατο σε αξιόλογο ποσοστό νεαρών προνυμφών.

Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes beckii)

Η Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes beckii) και η Παρλατόρια (Parlatoria zizyphi), εμφανίζουν 3 με 4 γενεές το χρόνο. Τα μέγιστα εκκολάψεων νεαρών προνυμφών της 2ης γενεάς εμφανίζονται τον Ιούλιο. Είναι δευτερεύον εχθροί των εσπεριδοειδών που τοπικά ή ορισμένες χρονιές μπορεί να αναπτύξουν υψηλούς πληθυσμούς. Από τα εσπεριδοειδή προσβάλλουν κυρίως πορτοκαλιά, μανταρινιά και λεμονιά. Εγκαθίσταται περισσότερο σε παλαιά φύλλα, με προτίμηση την άνω επιφάνεια, καρπούς και λιγότερο σε κλάδους. Υψηλότεροι πληθυσμοί παρατηρούνται στα χαμηλότερα σημεία της κόμης και στη βόρεια- ανατολική πλευρά των δένδρων. Οι πρώτες προσβολές στους καρπούς εμφανίζονται τον Ιούλιο.

Συστάσεις : Καλλιεργητικά μέτρα: Κλάδευμα των δένδρων για τη μείωση των πληθυσμών των εντόμων. Χημικά μέτρα: Όπου διαπιστωθούν ζημιές κατάλληλη περίοδος για την αντιμετώπιση του εντόμου με εγκεκριμένα σκευάσματα είναι κατά το μέγιστο της εκκόλαψης των ερπουσών προνυμφών (60% θηλυκά με νεαρές προνύμφες). Να προτιμηθούν επεμβάσεις με σκευάσματα που έχουν περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα, σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί σε παλαιότερα δελτία.

Κοκκοειδή (Homoptera, Coccidae) – Λεκάνιο (Saissetia oleae Olivier)

Συμπτώματα: Το Λεκάνιο (Saissetia oleae Olivier) στη χώρα μας τοπικά και περιστασιακά προκαλεί σοβαρές ζημιές στα εσπεριδοειδή. Έχει μία γενεά το έτος αλλά σε ορισμένες περιοχές ή χρονιές μπορεί να συμπληρώσει μία μερική ή και πλήρη 2η γενεά. Προσβάλλει φύλλα, τρυφερούς βλαστούς ή μικρούς κλάδους απομυζώντας το χυμό τους. Τα μελιτώδη αποχωρήματα τους ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς. Ευνοείται από την υψηλή σχετική υγρασία που συχνά παρατηρείται όταν το φύλλωμα είναι πυκνό και δεν αερίζεται. Σοβαρές προσβολές παρουσιάζονται σε δέντρα υγρών περιοχών και ακλάδευτα. Γενικά η παρουσία του εντόμου στη περιοχή μας είναι περιορισμένη, με μικρές εξαιρέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Κρεστένων.

Συστάσεις : Καλλιεργητικά μέτρα που θα περιορίσουν την υγρασία και θα βοηθήσουν στον καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων. Χημικά μέσα: Μόνο στις καλλιέργειες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από Λεκάνιο να γίνει άμεση καταπολέμηση με σκεύασμα που καταπολεμά επίσης τον Ψευδόκοκκο ή την Κόκκινη Ψώρα, εφόσον υπάρχουν προσβολές και από αυτά τα κοκκοειδή.

Φυτοπροστασία: Επιλέγετε προσεκτικά ανάλογα τον εχθρό και την καλλιέργεια σύμφωνα με τις λίστες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενο δελτίο (13.04.2017). Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας, αποκλειστικά με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Συμβουλευτείτε το Γεωπόνο σας πριν από κάθε εφαρμογή.

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *