Εχθροί Μηλοειδών: Γεωργικές προειδοποιήσεις φυτοπροστασίας

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας των Μηλοειδών εξέδωσε στις 27/06/2017 (Δελτίο Νο3) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις ορεινές περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Καρπόκαψα Μηλιάς

Ακμαίο καρπόκαψας

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου στις 26 Ιουλίου. Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 8 Ιουλίου. Το 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 19 και στις 31 Ιουλίου, αντίστοιχα. Επομένως, το διάστημα από τις 01/07 έως 15/08, είναι το μέγιστο παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα ωά και στις προνύμφες της καρπόκαψας, η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή σύμφωνα με τις εκκολάψεις.

Συστάσεις: Εφαρμογή φυτοπροστατευτικών με στόχο τα αυγά ή/και τις προνύμφες της καρποκάψας ως εξής:

  • Η 1η εφαρμογή να γίνει από 01 έως 08 Ιουλίου, με ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση και έχουν ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση. Εναλλακτικά,
  • Η 1η εφαρμογή μπορεί να γίνει από 08 έως 15 Ιουλίου, με οργανοφοσφωρικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων ενάντια στις προνύμφες.

Οι επαναλήψεις των εφαρμογών, σε 7, 14 ή 21 ημέρες, εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής και το ιστορικό προσβολών του μηλεώνα. Στις περιπτώσεις επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Κόκκινος Τετράνυχος

Συστάσεις: Παρακολούθηση: Εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων/δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα. Όρια – Απόφαση επέμβασης:

  1. Εάν καταμετρηθούν < 5 ακάρεα κατά μέσο όρο/φύλλο και καθόλου παρουσία αρπακτικού: Επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα. Εάν διαπιστωθεί παρουσία αρπακτικού: Επανάληψη δειγματοληψίας μετά από δύο εβδομάδες
  2. Εάν καταμετρηθούν 5-10 ακάρεα κατά μέσο όρο/φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα: Επανάληψη δειγματοληψίας μετά από μία εβδομάδα.
  3. Εάν καταμετρηθούν > 10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα: Ψεκασμός

Φυτοπροστατευτικα

Στην λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα & ακαρεοκτόνα, έκδοση 05/05/2017, σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένου σκευάσματος, δοσολογίας, μεσο-διαστήματος εφαρμογής και για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά.

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================