Τελευταία Νέα

Στα Σχέδια Βελτίωσης οι Οινοποιήσιμες ποικιλίες Αμπελώνων σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ

Στα Σχέδια Βελτίωσης θα εντάσσονται οι φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων, την οποία εξέδωσε μετά την συνάντησή της με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου.

Συγκεκριμένα:

H ΚΕΟΣΟΕ κατά την συνάντησή της με τον υπουργό Α.Α.Τρ κ. Ε. Αποστόλου (10/4/2017) έθεσε,  και έγινε αποδεκτό από τον υπουργό, το θέμα της ένταξης για χρηματοδότηση εγκατάστασης αμπελώνα, στην Δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων,  που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Π.Α.Α. 2014 – 2020, για όσους   δικαιούχους λαμβάνουν Αδεία Φύτευσης αμπελώνα με βάση το άρθρο 64 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/13.

Στην προδημοσίευση του προαναφερθέντος μέτρου και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.8 της ενότητας 7, «Επιλέξιμες Δαπάνες» προβλέπεται:

3.8 Ενισχύονται δαπάνες  αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών εφόσον πληρούνται συνολικά οι εξής προϋποθέσεις:  α) έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών,  β) η εγκατάστασή τους δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου και  γ) συμπεριλαμβάνονται στην ΥΑ 1415/28732/06-03-2013 (ΦΕΚ/Β/574/2013) που αφορά στον «Καθορισμό προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» όπως ισχύει κάθε φορά.

Στην ανωτέρω αναφερόμενη  ΥΑ 1415/28732/6.3.2013 που αποτελεί προϋπόθεση ένταξης των δενδρωδών καλλιεργειών στα Σχέδια Βελτίωσης (ΦΕΚ /Β/574/2013)»  περιγράφονται οι  κατ΄ είδος οι  δενδρώδεις καλλιέργειες που είναι επιλέξιμες για ένταξη στο Μέτρο 4.1.1. (Σχέδια Βελτίωσης), στις οποία όμως  δεν περιλαμβάνονται οι αμπελώνες οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Παρά την προδημοσίευση του μέτρου 4.1.1. που περιλαμβάνει την ανωτέρω απόφαση, η ΚΕΟΣΟΕ, έχει έλθει σε συμφωνία με τoν υπεύθυνo του Π.Α.Α. για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και με το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠ.Α.Α.Τρ, η εν λόγω απόφαση, που δεν περιλαμβάνει τα αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών είτε να τροποποιηθεί για να τα περιλάβει , είτε να καταργηθεί, ώστε να μην υφίσταται κώλυμα για την ένταξη των αμπελώνων  οινοποιήσιμων ποικιλιών στα Σχέδια Βελτίωσης.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η τροποποίηση ή η κατάργηση της ΥΑ 1415/2013 θα συντελεσθεί και συνεπώς οι δικαιούχοι νέων Αδειών Φύτευσης θα δύνανται μέσω του μέτρου 4.1.1. θα χρηματοδοτήσουν την εγκατάσταση αμπελώνα οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Η ΚΕΟΣΟΕ παρακολουθεί ενεργά και αποκλειστικά το εν λόγω θέμα, ενώ ταυτόχρονα διερευνά την δυνατότητα αύξησης της επιλεξιμότητας για συλλογικά αιτήματα αμπελουργών, που υποβάλλουν μέσω της συνεταιριστικής τους οργάνωσης αιτήματα, για ένταξη της χορηγηθείσας άδειας φύτευσης, στα Σχέδια Βελτίωσης.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================