Τελευταία Νέα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το έντομο Διαβρώτικα στην καλλιέργεια Καλαμποκιού

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το έντομο Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera Le Conte) στην καλλιέργεια του Καλαμποκιού, εξέδωσε στις 19 Ιουνίου 2017 το Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών & ποιοτικού ελέγχου Καβάλας.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Απευθύνεται στους καλλιεργητές αραβοσίτου με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera Le Conte).

Γενικά: Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. 5485/53985/18-05-2017 Υπ. Απόφασης, η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τις Π.Ε. της περιφέρειας ευθύνης της, εγκατέστησε δίκτυο φερομονικών παγίδων σε αντιπροσωπευτικές θέσεις για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου Διαβρώτικα (Diabrotica virgifera Le Conte). Η εγκατάσταση των παγίδων άρχισε από τις 31/05/2017 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου.

Η παρακολούθηση και καταγραφή της πτήσης του εντόμου γίνεται από τους γεωπόνους των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά δεκαπενθήμερο.

Γενικά για το έντομο

Ενήλικο έντομο Διαβρώτικα

Ζημιές που προκαλεί: Το έντομο προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο. Έχει μία γενιά/έτος. Η ζημιά που προκαλεί στη ρίζα έχει ως αποτέλεσμα τα φυτά να μην μπορούν να στηριχτούν καλά και πλαγιάζουν. (εικόνα 1)

εικόνα 1

Με την εκκόλαψη των αυγών στο έδαφος (Απρίλιο-Μάιο), οι νεαρές προνύμφες προσελκύονται από τις ρίζες του αναπτυσσόμενου αραβόσιτου και τις προσβάλλουν.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα προσβολής εντοπίζονται στις περιοχές που ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά ως μονοκαλλιέργεια.

Εξάπλωση του εντόμου: Οι προνύμφες έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης στο έδαφος. Τα ενήλικα όμως πετούν προς εύρεση κατάλληλης καλλιέργειας και μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Διαπιστώσεις: Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώνουμε ότι οι πληθυσμοί των ενήλικων εντόμων στις φερομονικές παγίδες είναι υψηλοί και ο αριθμός των εντόμων που τρέφονται από τη φιλική επιφάνεια των φυτών είναι πολύ υψηλός.

έντομο Διαβρώτικα σε φύλο καλαμποκιάς

 

Ιδιαίτερα στο ν. Σερρών εμφανίστηκαν αγροί αραβοσίτου με έντονο πρόβλημα πτώσης φυτών που έγινε αντιληπτό κυρίως κατά το αυλάκωμα ή με την εφαρμογή του πρώτου ποτίσματος. Κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο οι παραπάνω προσβολές είναι πιο έντονες και σε μεγαλύτερη έκταση.

Να σημειωθεί ότι τόσο στο νομό Σερρών όσο και στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων του ν. Καβάλας το καλαμπόκι αποτελεί σχεδόν μονοκαλλιέργεια και καλλιεργείται διαρκώς για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Επιπλέον κατά την σπορά δεν εφαρμόστηκε καθόλου ή εφαρμόστηκε πλημμελώς ενσωμάτωση με κάποια εγκεκριμένη δραστική ουσία, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εντόμου. Η τροφική δραστηριότητα στα φύλλα που παρατηρείται αυτό το διάστημα θα οδηγήσει στη συνέχεια σε προσβολή στα μετάξινα νημάτια των σπαδίκων κατά την άνθηση γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης.

Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά μειώνονται οι δυνατότητες των παραγωγών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη δράση του συγκεκριμένου εντόμου γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία της αμειψισποράς στην μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Έτσι οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να παρατηρούν με προσοχή τις καλλιέργειες τους για ύποπτα συμπτώματα

Χημική καταπολέμηση

Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα προσβολής από τον εχθρό, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή και εφόσον είναι εφικτό, συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν άμεσα με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση του εχθρού όπως:

  • chlorantraniliprole (με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων-επανάληψη σε 7 ημέρες)
  • indoxacarb (με την εμφάνιση της προσβολής-επανάληψη σε 10-14 ημέρες)
  • deltametrhin (με την εμφάνιση της προσβολής-επανάληψη σε 7-14 ημέρες)
  • l-cychalothrin (με την εμφάνιση της προσβολής)

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================