Eπιλογές χρηματοδότησης για το αγροτικό net metering και τα 7 βήματα ένταξης

Το υψηλό κόστος παραγωγής στη γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες δραστηριοποίησης στον αγροτικό τομέα και, παράλληλα, έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» των παραγωγών που ήδη απασχολούνται στον χώρο.

Η μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί ζητούμενο, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν αυτήν τη στιγμή την πιο σοβαρή εναλλακτική επιλογή για τον περιορισμό αυτής της δαπάνης. Στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο κατευθύνει ουσιαστικά τον αγρότη στα φωτοβολταϊκά συστήματα και δη στο net metering, δηλαδή το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στην αγροτική μονάδα. Όμως, το εύλογο ερώτημα που αμέσως γεννάται είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για μια τόσο μεγάλη επένδυση, καθώς το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι αμελητέο.

Τα 7 βήματα που απαιτούνται για την ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

  1. Το βασικότερο όλων είναι ο εντοπισμός του επιδοτούμενου προγράμματος, για τη χρηματοδότηση της επένδυσής σας.
  2. Η τεχνική μελέτη από τον εγκαταστάτη ή τον μηχανικό της κατάλληλης ειδικότητας για τον τύπο του εξοπλισμού που απαιτείται να εγκατασταθεί.
  3. Έχοντας, πλέον, την οικονομική προσφορά του εγκαταστάτη, τη μελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, πηγαίνετε στην Τράπεζα της αρεσκείας σας για να επιλέξετε το κατάλληλο χρηματοδοτικό σχήμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.
  4. Υποβάλλετε αίτηση σύνδεσης στην αρμόδια τοπική μονάδα του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
  5. Ο ΔΕΔΔΗΕ σας καλεί να υπογράψετε τη «Σύμβαση Σύνδεσης» και να καταβάλετε τη σχετική δαπάνη.
  6. Με την υπογραφή της «Σύμβασης Σύνδεσης», υποβάλλετε αίτηση στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικό πάροχο), με τον οποίο έχετε συνάψει «Σύμβαση Προμήθειας» και υπογράφεται τη «Σύμβαση Συμψηφισμού».
  7. Με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Συμψηφισμού, ξεκινά η εκταμίευση της χρηματοδότησης από την Τράπεζα.

Η λύση του Αναπτυξιακού

Ας δούμε τα προγράμματα που τρέχουν αυτή την περίοδο για τους αγρότες που αναζητούν εναλλακτικές μείωσης της δαπάνης ενέργειας. Για παράδειγμα, αγρότης αποφασίζει να δημιουργήσει μια κτηνοτροφική μονάδα στη Θεσσαλία και αναζητεί πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στη στέγη του κτηρίου εκτροφής των αγελάδων, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής. Πρόκειται για πολύ μικρή επιχείρηση.

Αυτή την περίοδο, διέξοδος υπάρχει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με το καθεστώς «Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει σε περίπου έναν μήνα, στις 15 Ιουλίου. Η ενίσχυση, που μπορεί να καλύψει την προμήθεια του εξοπλισμού, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 εκατ. ευρώ στην περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης, και σε ποσοστό έως 55%, δεδομένου ότι εδρεύει στη Θεσσαλία. Οι διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου είναι πολύ απλές, καθώς δεν ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία. Η επένδυση πρέπει να υλοποιηθεί εντός τριετίας. Το πλεονέκτημα για τον αγρότη είναι και η φοροαπαλλαγή που θα απολαμβάνει από την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Επιδότηση έως 85% μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης

Επωφελούνται μεμονωμένοι παραγωγοί και συλλογικά σχήματα

Πρόσφατα προδημοσιεύθηκαν και οι Δράσεις 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» και η 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», από τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020. Αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού) και στην υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων).

Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν ίσως την προφανέστερη επιλογή για την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, καθώς προβλέπουν επιδότηση από 40% ως 85% και διευκόλυνση χρηματοδότησης των επενδύσεων με χορήγηση προκαταβολής έως 50% της επένδυσης. Η διαχείριση των δράσεων αυτών θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ενεργοί γεωργοί, ενήλικες έως 60 ετών, αλλά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης στα 150.000 ευρώ για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ για συλλογικές επενδύσεις φθάνει έως τις 150.000 ευρώ, με δυνατότητα να φθάσει και τις 500.000 ευρώ, εφόσον ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Οι αποδόσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους (εξοπλισμός, απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη κ.λπ.), την ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή κ.ά. Το όφελος από το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο αν συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη του κτηρίου, για τα οποία μπορεί να υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση.
Τέτοιου είδους επενδύσεις, λόγω του υψηλού κόστους, υποστηρίζονται συνήθως από συμπληρωματικά τραπεζικά προϊόντα, καθώς δεν είναι και εύκολη υπόθεση τα ίδια κεφάλαια.

 

πηγή: ypaithros.gr

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================