Πληρώνονται οι Συνδεδεμένες ενισχύσεις από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά

pic:newsbomb

 

Σήμερα Παρασκευή 9 Ιουνίου, απο το μεσημέρι και μετά θα είναι διαθέσιμα τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τα αιγοπρόβατα, βοοειδή, ρύζι, βιομηχανική ντομάτα και υπόλοιπα απο τα δικαιώματα, μετά και τις σχετικές αποφάσεις που έκδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μπορούν από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά να πραγματοποιήσουν αναλήψεις μέσω των ΑΤΜ και απο τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στα ταμεία των τραπεζών.

Στα 6,20€ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη για τα αιγοπρόβατα

Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 614/52350/12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β/2015) στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.

  1. Δράση 1: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών/ μειονεκτικών/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή/μειονεκτική/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.
  2. Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές

Στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη για τα βοοειδή

Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 615/52353/ 12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/ 2015) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής».

το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

  • Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 615/52353/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β’/2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Στα 26 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016».

Έχοντας υπόψη:

  • 6. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2016 βρίσκεται υπολείπεται οριακά της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης στο ύψος της ενδεικτικής τιμής
  • 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

»Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 260€/εκτάριο.»

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================