στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο η συνδεδεμένη για τα βοοειδή

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Καθορισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 615/52353/ 12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β’/ 2015) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής».

το ΥπΑΑΤ αποφασίζει:

  • Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 615/52353/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β’/2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής», όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Στα 6,20 ευρώ καθορίστηκε η συνδεδεμένη του προβείου και αιγείου κρέατος

Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται η συνδεδεμένη ενίσχυση σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 614/52350/12-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 833/Β/2015) στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.

  1. Δράση 1: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών/ μειονεκτικών/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή/μειονεκτική/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.
  2. Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================