Καθορίστηκε στα 26 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια η απόφαση για τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016. Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται στα 26 ευρώ το στρέμμα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ύψος της ενίσχυσης είναι μειωμένο σε σχέση με πέρυσι που ανερχόταν στα 32,7 ευρώ το στρέμμα.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016».

Έχοντας υπόψη:

  • 6. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2016 βρίσκεται υπολείπεται οριακά της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης στο ύψος της ενδεικτικής τιμής
  • 7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

”Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 260€/εκτάριο.”

Δείτε εδώ την απόφαση

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================