Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Ελιάς ενάντια στον Πυρηνοτρήτη-Ρυγχίτη-Μαργαρόνια (Δελτίο Νο5)

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς εξέδωσε στις 6/6/2017 (Δελτίο Νο5) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Συστάσεις : Συνίσταται να γίνουν επεμβάσεις για την καρπόβια γενιά του Πυρηνοτρήτη. Στις πρώιμες περιοχές άμεσα, στις μεσοπρώιμες περιοχές (10-13 Ιουνίου), στις όψιμες (15-18 Ιουνίου).

Πυρηνοτρήτης

Διαπιστώσεις: Αυτή την εποχή έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση στους ελαιώνες και αναμένεται η εκκόλαψη της καρπόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη. Έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία και καθυστέρηση στην καρπόδεση που οφείλεται κυρίως στις άστατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο. Οι πληθυσμοί του εντόμου, σύμφωνα με τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας μας, είναι μέτριοι

Συστάσεις :

  • Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των επεμβάσεων εναντίον της καρπόβιας γενεάς είναι η εφαρμογή τους στον κατάλληλο χρόνο, κατά την εκκόλαψη ή λίγο μετά την εκκόλαψη της προνύμφης του εντόμου οι οποίες ωοτοκούν μέσα στους μικρούς καρπούς.
  • Συστήνονται χημικές επεμβάσεις, όταν οι καρποί έχουν μέγεθος περίπου 3-5 mm και επανάληψη μετά από περίπου 10 ημέρες, όταν το μέγεθος θα είναι περίπου 6-10 mm.
  • Οι επεμβάσεις έχουν έμμεση δράση και σε άλλους εχθρούς όπως Ρυγχίτη, Δάκο κ.α..

Ρυγχίτης

Ρυγχίτης (Cribripennis desbrochers)
προσβολή καρπού απο Ρυγχίτη

Συμπτώματα: Μικρό κολεόπτερο, ερυθρό-κεραμιδί χρώματος, μήκους 5-6 mm με χαρακτηριστικό ρύγχος. Συμπληρώνει μία γενεά ανά δύο έτη. Όταν δημιουργηθούν οι καρποί τρέφονται απ’ αυτούς τρυπώντας τη σάρκα με το ρύγχος του. Έντονες προσβολές μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο.

Συστάσεις: Συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη

Μαργαρόνια

margaronia-Palpita_unionalis

Συμπτώματα: Λεπιδόπτερο έντομο με λευκές πτέρυγες, διαστάσεων 11-15 mm περίπου. Γενικά οι προσβολές από το έντομο είναι περιοδικές και το μέγεθος τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά και από περιοχή σε περιοχή. Όπου διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές καταλήγουν σε αποφύλλωση των ελαιοδέντρων καθώς οι προνύμφες του εντόμου τρώνε τις κορυφές, τα φύλλα των νεαρών βλαστών και ενίοτε τον ελαιόκαρπο. Νεαρά δενδρύλλια είναι δυνατό να καταστραφούν εξ` ολοκλήρου.

Συστάσεις: Στα ελαιοκομεία που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί.

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================