Ακτινίδια: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Βοτρύτη

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της Ακτινιδιάς και την ασθένεια του Βοτρύτη εξέδωσε στις 25/05/2017 το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Βοτρύτης

Ο μύκητας είναι υπεύθυνος για απώλειες στην παραγωγή από σαπίσματα που παρατηρούνται κατά την αποθήκευση. Το σάπισμα των καρπών παρατηρείται μετά από 3-4 εβδομάδες αποθήκευσης και ξεκινά από τον ποδίσκο του καρπού (εικόνα C).

Οι καρποί φέρουν το μόλυσμα στην αποθήκη σε μορφή λανθάνουσας προσβολής στα σέπαλα ή τον ποδίσκο, η οποία πραγματοποιείται από την εποχή της άνθηση έως την συγκομιδή με περισσότερες πιθανότητες μόλυνσης την περίοδο της καρπόδεσης (εικόνα B) και το τελευταίο διάστημα της ωρίμανσης (Σεπτέμβριο). Οι μολύνσεις είναι εντονότερες όταν στα παραπάνω διαστήματα υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες.

Κατά το διάστημα της άνθησης και ειδικά στις 16/5 επικράτησαν στην περιοχή της Άρτας της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας ευνοϊκές συνθήκες για μολύνσεις από τον μύκητα. Ειδικότερα στο Κέντρο (Κωστακιοί) και Ανατολικά (Κομπότι) του κάμπου της Άρτας οι συνθήκες διαβροχής ήταν συνεχόμενες για 36 ώρες.

Συστήνεται να πραγματοποιηθεί επέμβαση με κατάλληλο μυκητοκτόνο (βλ Πίνακα 1) αυτή την εποχή μόνο σε ακτινιδεώνες που παρουσιάζουν προδιάθεση στο μετασυλλεκτικό σάπισμα των καρπών.

Επιπλέον καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια:

  • να μειώνετε τις πηγές μολυσμάτων από τους οπωρώνες (πεσμένους καρπούς, σπασμένα κλαδιά από τις εργασίες ή τον άνεμο), και
  • να εξασφαλίζετε κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες αερισμού των καρπών
Πίνακας 1

 

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================