Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Εσπεριδοειδών για την Δυτική Ελλάδα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας των Εσπεριδοειδών εξέδωσε στις 22/05/2017 (Δελτίο Νο2) το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Διαπιστώσεις: Τα δέντρα στους οπωρώνες συνεχίζουν τη βλαστική τους ανάπτυξη, βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης. Στις πρώιμες περιοχές ο κάλυκας έχει αρχίσει να ενώνεται στον καρπό, στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές αναμένεται αυτό να γίνει στο επόμενο 10ήμερο. Η παραγωγική διαδικασία φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά σε όλες τις περιοχές.

Ψευδόκοκκος-Ισέρια

icerya purchasi

Διαπιστώσεις- Συμπτώματα: Πολύ διαδεδομένο κοκκοειδές το οποίο προσβάλλει όλα τα φυτικά μέρη πολλών καλλιεργειών τα οποία καλύπτει με βαμβακώδη κέρινα νημάτια. Ιδιαίτερα διαδεδομένο στα εσπεριδοειδή, ενώ τα αποτελέσματα της ζημιάς εμφανίζονται στους καρπούς, αρκετά αργότερα, υποβαθμίζοντας σημαντικά την εμπορική τους αξία από τα διάφορα αποχωρήματα του εντόμου και την άφθονη μελιτώδη ουσία που εκκρίνει. Εξασθενεί τα φυτά με την απομύζηση χυμών κι επιπλέον προκαλεί την ανάπτυξη καπνιάς στα μελιτώδη εκκρίματά του. Μπορεί να προκαλέσει και πτώση μικρών καρπών.

Συστάσεις: Επεμβάσεις σε οπωρώνες που διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα έτη σημαντικές προσβολές, πάντα όμως πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό (βλ. σχέδιο). Συνήθως αρκούν μία επέμβαση αυτή την εποχή και ακόμα μια δεύτερη περίπου στο τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβριο για να κρατηθούν τα δένδρα καθαρά από προσβολές.

Ψώρρες -Μυτιλόμορφη (α), -Παρλατόρια (β), -Κόκκινη (γ), Λευκή (δ)

Lepidosaphes_beckii

Διαπιστώσεις – Συμπτώματα: Υπάρχουν μόνο σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες. Κοκκοειδή που προσβάλλουν φύλλα, κλάδους, καρπούς, επί των οποίων παραμένουν και προκαλούν κηλίδωση και παραμόρφωση καρπών, ξήρανση, πτώση κ.α. Η ζημιά πρόκειται να εμφανισθεί αργότερα στον καρπό υποβαθμίζοντας την αξία του. Σοβαρές προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση ή στα παραμελημένα.

Συστάσεις: Μόνο σε οπωρώνες που πέρυσι παρουσίασαν σημαντικές προσβολές να γίνει καταπολέμηση συνδυαστικά με αυτή του Ψευδόκοκκου. (Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφώς, Χλωρπυριφώς μεθύλ, Πυριπροξιφέν)

Αλευρώδεις -Εριώδης, -Διαλευρώδης

Αλευρώδης

Διαπιστώσεις – Συμπτώματα: Τα ακμαία σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου προσβάλλουν την τρυφερή βλάστηση. Εκεί απομυζούν φυτικούς χυμούς με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη των φυτικών μερών, η δυνατότητα φωτοσύνθεσης και να εξασθενεί το δένδρο. Επιπλέον στα μελιττώδη εκκρίματα αναπτύσσονται δευτερογενώς μύκητες της καπνιάς και προκαλούν μαύρισμα φύλλων και καρπών. Το επόμενο διαστημα αναμένεται ανάλογα με την περιοχή η σταδιακή εκκόλαψη των αβγών και οι προνύμφες του 1ού σταδίου (κινητές μορφές). Απαιτείται τακτικός έλεγχος του πληθυσμού του εντόμου.

Συστάσεις:

  • Χημικά μέτρα: Μόνο με κατάλληλα σκευάσματα συμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί με την έναρξη της προσβολής, όταν ο πληθυσμός είναι μικρός. Προσοχή στις οδηγίες ετικέτας. Συστήνονται επεμβάσεις, στις συνιστώμενες δόσεις ανά εχθρό, με παραφινικά λάδια σε συνδυασμό με σκευάσματα που επιδρούν στις εκδύσεις του εντόμου, επηρεάζουν τη μετάβαση του εντόμου από το ένα στάδιο στο άλλο, ή άλλα μιμητικά της ορμόνης νεότητας του εντόμου που παρεμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη και την ενηλικίωση του εντόμου. (Δελταμεθρίν, Ιμιντακλοπρίντ, Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Φοσμέτ).
  • Καλλιεργητικά μέτρα: Αποφυγή όψιμων αζωτούχων λιπάνσεων. Κλάδεμα των δέντρων για καλύτερο αερισμό και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών. Αποφύγετε τις υπερβολικές αρδεύσεις.
  • Βιολογικά μέτρα: Απελευθέρωση και προστασία ορισμένων φυσικών εχθρών (όπως τα ενδοφάγα παράσιτα Cales noacki και το Encarsia lahorensis). Εφαρμογές με Παραφινικά λάδια, Άλατα καλίου και μικροβιακά σκευάσματα Beauveria bassiana

Αφίδες

Διαπιστώσεις – Συμπτώματα: Δεν έχουν παρατηρηθεί ανησυχητικές προσβολές. Δημιουργούν αποικίες στην κάτω επιφάνεια των της τρυφερής βλάστησης. Επικίνδυνες διότι μπορεί να μεταφέρουν ιώσεις.

Συστάσεις: Επιμελής έλεγχος των οπωρώνων ανά τακτά διαστήματα (8-10 ημέρες), για τον έλεγχο της έκτασης της προσβολής, και αν ξεπερνάει τα ανεκτά όρια (5-10% αποικίες σε βλαστούς μανταρινιών και πορτοκαλιών αντίστοιχα) να γίνει καταπολέμηση με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί.

Θρίπες

Θρίπες
Θρίπες

Διαπιστώσεις – Συμπτώματα: Είναι μικρό πολυφάγο έντομο και ο αριθμός των γενεών του εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία και την υγρασία. Η προσβολή στους καρπούς -επιδερμικές αλλοιώσεις- ξεκινά από το νεαρό στάδιο (καρπός σαν μπιζέλι ή καρύδι) και η ζημιά επεκτείνεται με την αύξηση των ιστών δημιουργώντας παραμορφώσεις. Τελικά η εμπορική αξία των καρπών υποβαθμίζεται σημαντικά.

Όταν διαπιστωθεί η προσβολή, ή σε περιπτώσεις που είχαν διαπιστωθεί ζημιές την προηγούμενη χρονιά, συστήνονται ψεκασμοί (συνδυαστικοί με τον Ψευδόκοκκο) για προστασία των καρπών, μετά την πτώση των πετάλων με κατάλληλα εντομοκτόνα.

Φυτοπροστασία: Συμβουλευτείτε το Γεωπόνο σας. Αποφύγετε άσκοπες χημικές επεμβάσεις που αναπτύσουν την ανθεκτικότητα του εχθρού, καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και απειλούν το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Εφαρμόζετε αποκλειστικά, με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας.

Σχετικά dbakogiannis

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================