Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας Ελιάς για Βαμβακάδα, Πυρηνοτρήτη, Γλοιοσπόριο

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς εξέδωσε στις 27/4 το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Σύμφωνα με το Δελτίο:

Διαπιστώσεις: Στα ελαιόδεντρα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, φαίνεται αυτή τη χρονιά να υπάρχει ανομοιομορφία και σχετική καθυστέρηση στην έναρξη της ανθοφορίας σε όλες τις περιοχές. Αυτό το διάστημα στις πρώιμες περιοχές τα ελαιόδεντρα βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του κροκιάσματος (έναρξη άνθησης), στις μεσοπρώιμες περιοχές έχει ήδη ξεκινήσει το φούσκωμα των ανθέων και στις οψιμότερες περιοχές έχουν σχηματιστεί οι ανθοταξίες και ξεκινάει το φούσκωμα.

Εχθροί και Ασθένειες της περιόδου:

Πυρηνοτρήτης

Συμπτώματα: Το έντομο γεννάει τα αυγά του στα ανθοφόρα μπουμπούκια από το στάδιο διαχωρισμού του μούρου μέχρι και το στάδιο κρόκιασμα-αρχή άνθησης. Οι προνύμφες ανθόβιας γενιάς τρώνε τα όργανα του άνθους, με αποτέλεσμα τα άνθη να ξεραίνονται και να παραμένουν στην ανθοταξία ενωμένα με μετάξινα νήματα. Μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες με μειωμένη καρποφορία, ειδικά εάν κατά τα προηγούμενα έτη είχαν εντοπιστεί σοβαρές προσβολές από το έντομο. Σε ελαιώνες με ικανοποιητική/μεγάλη ανθοφορία οι ζημιές συνήθως είναι περιορισμένες. Η κατάλληλη περίοδος, εφόσον κρίνεται αναγκαία η καταπολέμηση, είναι όταν τα δένδρα βρίσκονται στις αρχές της άνθησης (5 – 25%).

Συστάσεις: Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεση επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα (σύμφωνα με τις λίστες που έχουν αναρτηθεί), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγο αργότερα. Ειδικά για τις βιολογικές καλλιέργειες, σε ελαιώνες που παρουσιάζουν προσβολή, κρίνεται αναγκαίος ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς με σκευάσματα Βάκιλλου Θουριγγίας, καθώς δε βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα αλλά και επειδή η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με βιολογικά σκευάσματα δεν είναι αποτελεσματική.

Ψύλλα (Βαμβακάδα)

Συμπτώματα: Οι προσβολές είναι περιοδικές και σποραδικές. Χαρακτηριστικό λευκό έκκριμα που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση, καλύπτει τις ταξιανθίες, εμποδίζει τη γονιμοποιήση και την ανάπτυξη της καρποφορίας. Συνήθως, δε ζημιώνει τη παραγωγή.

Συστάσεις: Συστήνεται να γίνει καταπολέμηση μόνο στις περιπτώσεις όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30%). Συνδυασμένη καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη και Παραφινικά λάδια.

Γλοιοσπόριο

Η ασθένεια τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα κατά τη προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση. Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό.

Συστάσεις: Παλιότερα οι επεμβάσεις για το Γλοιοσπόριο ξεκινούσαν από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και μετά. όμως σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που αποδεικνύουν ότι οι προσβολές αρχίζουν από τα στάδιο της ανθοφορίας, συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση. Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας. Καλλιεργητικά μέτρα: Συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του μολύσματος, της υγρασίας ενώ παράλληλα βελτιώνουν τον αερισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων. (Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρών φύλλων, μουμιοποιημένων καρπών. Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών, νεκρών φύλλων. Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία)

Φυτοπρο- στατευτικά: Η άσκοπη εφαρμογή σκευασμάτων δημιουργεί προβλήματα ανθεκτικότητας στη καταπολέμηση των εχθρών. Ακολουθείτε τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας. Ακολουθείται πάντα πιστά τις οδηγίες της ετικέτας, αποκλειστικά με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα.

Δείτε εδώ το Δελτίο

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================