Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» για Νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ της γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας για το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» που αφορά όλους τους νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίστηκε η υλοποίηση του Προγράμματος της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με τίτλο «Τριπτόλεμος», το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη των προοπτικών και στην προώθηση της απασχόλησης στον Πρωτογενή Τομέα παραγωγής. Συγκεκριμένα:

  1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους ηλικίας έως 40 ετών, κατά προτεραιότητα ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Το επίπεδο των γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν συνιστά εμπόδιο για την επιλογή συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα. Η επιλογή των συμμετεχόντων στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων θα υπερβαίνει τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων θα γίνεται μετά από δημόσια κλήρωση.
  2. Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται είτε μετά από αποδοχή υποβληθείσας πρότασης φορέα ή φορέων για συνεργασία και σχετική ανάθεση, είτε μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του/ των αναδόχου/ ων ως φορέα /φορέων υλοποίησης.
  3. Το Πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση σεμιναρίων βραχείας εκπαίδευσης στον Πρωτογενή Τομέα της παραγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία, πρακτική άσκηση και εκπαιδευτικές επισκέψεις, ή/και στη λήψη υποστηρικτικών μέτρων, όπως: α) η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και παρουσίασης καλών πρακτικών, β) υλοποίηση δράσεων διάχυσης του Προγράμματος και δράσεων μέσω διαδικτύου, κλπ.
  4. Το Πρόγραμμα αφορά επίσης στην παραγωγή εκπαιδευτικού, ενημερωτικού, προωθητικού υλικού κ.λπ.
  5. Το Πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας με ιδιαιτερότητες, όπως: α) δυσπρόσιτες περιοχές, β) ακριτικές περιοχές, γ) περιοχές που πλήττονται από την ανεργία κ.λπ.
  6. Το Πρόγραμμα αφορά στη διοργάνωση ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης, στα οποία θα συμμετέχουν, όσες και όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα σεμινάριο βραχείας εκπαίδευσης επί συναφούς αντικειμένου.
  7. Το Πρόγραμμα δύναται να περιλαμβάνει τη διοργάνωση ειδικής εκπαιδευτικής θεματικής δράσης στο εξωτερικό για απόκτηση και ανταλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας, για όσους έχουν ολοκληρώσει Πρόγραμμα ειδικών δράσεων πρακτικής εξάσκησης. Οι συμμετέχοντες στη δράση αυτή θα επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης της δράσης αυτής θα καθορίζονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  8. Το Πρόγραμμα δύναται να οδηγήσει σε πιστοποίηση προσόντων κατόπιν συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δείτε εδώ την ΚΥΑ

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Οικονόμου: Σε λιγότερο από 1 μήνα η έναρξη του προγράμματος των Αρδευτικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει εγγράφως στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. Απαντώντας σε …

==============================================