Τελευταία Νέα

Ελιά: Νέο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας για την Αιτωλοακαρνανία

Νέο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια της Ελιάς (Νο 3) εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Συγκεκριμένα:

Βλαστικά στάδια

Στις πρώιμες περιοχές έχουν σχηματιστεί οι ταξιανθίες και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το φούσκωμα των ανθιδίων. Στις μεσοπρώιμες περιοχές παρατηρείται σταδιακή εξέλιξη των ανθοταξιών και στις πιο όψιμες περιοχές έχει ξεκινήσει η νέα βλάστηση των ελαιόδεντρων.

Ακάρεα (Aceria Oleae)

  

Διαπιστώσεις: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται και σε ελαιώνες της περιοχής μας, προσβολές από σκωληκόμορφα Aκάρεα.

Συμπτώματα: Τα ακάρεα διαχειμάζουν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και νωρίς την άνοιξη με την άνοδο των θερμοκρασιών, μετακινούνται προς την νεαρή βλάστηση. Την εποχή αυτή κινούνται προς τους οφθαλμούς και τα νέα φύλλα. Αργότερα θα μεταναστεύσουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρπούς. Η προσβολή γίνεται εμφανής στο έλασμα των φύλλων- υπό μορφή χλωρωτικών (κίτρινων) κηλίδων στην άνω επιφάνεια και χαρακτηριστικών ανάγλυφων παραμορφώσεων στην κάτω επιφάνεια. Σε σοβαρές περιπτώσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν φυλλόπτωση, ανθόρροια και καρπόπτωση και ζημιές στην παραγωγή.

Συστάσεις: Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα με τρυφερή βλάστηση. Συνίσταται επέμβαση στο σχηματισμό των πρώτων 3-4 ζευγών φύλλων (νέα βλάστηση 6-8 εκ.) την περίοδο λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα-κροκιασμα) και επανάληψη αμέσως μετά την πτώση των πετάλων, όταν το μικρό καρπίδιο έχει μέγεθος καφαλής καρφίτσας.

Καλόκορη

kalokori

Διαπιστώσεις: Το έντομο (μικρή στενόμακρη βρωμούσα) είναι πολυφάγο και έχει παρατηρηθεί σε ελαιώνες της περιοχής μας.

Συμπτώματα: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρώσει των ανάπτυξη της και να εγκατασταθεί ως ενήλικο στους οφθαλμούς και τις ταξιανθίες, από όπου απομυζεί φυτικούς χυμούς και προκαλεί ανθόρροια. Ζημιές μπορεί να προκαλέσει όταν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι πυκνοί, το ποσοστό ανθοφορίας των ελαιόδεντρων είναι μικρό και σε πολύ νεανικό στάδιο και η τρυφερή βλάστηση των ζιζανίων του ελαιώνα έχει καταστραφεί από φυσικά ή άλλα αίτια.

Συστάσεις:

  • Η όψιμη καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης των ελαιώνων (μέχρι την ανθοφορία) είναι το σημαντικότερο μέτρο προληπτικής αντιμετώπισης. Με αυτόν τον τρόπο καθυστερεί η μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδεντρα και περιορίζονται οι προσβολές των ανθοταξιών.
  • Ελέγχετε τακτικά τα δέντρα ώστε να παρακολουθείτε τον πληθυσμό του εντόμου. Χημική αντιμετώπιση συνίσταται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή και υπάρχει σημαντικός αριθμός εντόμων (6-7 έντομα ανά κλαδίσκο).

Πυρηνοτρήτης

Συμπτώματα: Οι προνύμφες της διαχειμάζουσας φυλλοφάγου γενιάς του πυρηνοτρήτη συμπληρώνουν την ανάπτυξη τους τρεφόμενες απο την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις μικρές ανθοταξίες. Οι ζημιές που προκαλούν αυτη την περίοδο είναι περιορισμένες και δε δικαιολογούν επεμβάσεις.

Συστάσεις: Σε αυτό το στάδιο δεν συνίσταται κάποια επέμβαση με εντομοκτόνα. Προληπτικοί έλγχοι για παρακολούθηση του πληθυσμού στον ελαιώνα.

Κυκλοκόνιο

Συμπτώματα: Σοβαρή μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένιση των προσβεβλημένων δέντρων. χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι η παραουσία συγκεντρικών κηλίδων στην άνω επιφάνεια των φύλλων γνωστών ως ”μάτι παγωνιού”. Ιδιαίτερα ευαίσθητες θεωρούνται οι ελιές ποικιλιών: <<Χονδρολιά Αγρινίου>>, <<Λιανολιά Κέρκυρας>> και <<Αμφίσσης>> ενώ αντίθετα, σχετική αντοχή στο παθογόνο, παρουσιάζει η ποικιλία <<Κορωνέικη>>.

Συστάσεις:

  • Η καταπολέμηση της ασθένειας την άνοιξη στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης (αποφυγή νέων μολυσμάτων)
  • Κατάλληλο κλάδεμα με στόχο τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό της κόμης και μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων (ιδιαίτερη προσοχή σε υγρές-ανήλιες περιοχές, ελαιώνες με κακό προσανατοσλισμό, πυκνωφυτεμένοι ή ακλάδευτοι)
  • Αποφύγετε τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση.

Σχετικά easmn-press

Εξέτασε επίσης

Ελιά: Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας για τον Πυρηνοτρήτη Νο5/2020

Γεωργικές Προειδοποιήσεις Φυτοπροστασίας της καλλιέργειας της Ελιάς, εξέδωσε το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών και ποιοτικού …

==============================================